Aflevering

Uw Azure Data Factory-pijplijnen proactief bewaken met waarschuwingen

Data-Integratie is complex en helpt organisaties bij het combineren van gegevens en complexe bedrijfsprocessen in hybride gegevensomgevingen. De toename van het volume, de verscheidenheid en de snelheid van gegevens heeft geleid tot vertragingen bij het bewaken en reageren op problemen. Organisaties willen het risico op fouten in gegevensintegratieactiviteiten en de impact op andere downstreamprocessen verminderen.

Handmatige benaderingen voor het bewaken van gegevensintegratieprojecten zijn inefficiënt en tijdrovend. Als gevolg hiervan willen organisaties geautomatiseerde processen hebben om gegevensintegratieprojecten te bewaken en te beheren om inefficiënties te verwijderen en problemen te ondervangen voordat ze van invloed zijn op het hele systeem.

In deze aflevering voegt Gaurav Malhotra zich bij Scott Hanselman om te laten zien hoe organisaties nu operationele productiviteit kunnen verbeteren door waarschuwingen te maken over gebeurtenissen voor gegevensintegratie (geslaagd/mislukt) en proactief hun Azure Data Factory's te bewaken.

Ga naar: 

[01:32] Demo starten 

Azure
Azure Data Factory