Aflevering

Machine Learning in code

Machine Learning + Verwerking van natuurlijke taal + broncode = code2vec

Francesc Campoy (@francesc), VP Developer Relations at source{d} neemt deel aan ons om te praten over door ML ondersteunde codebeoordeling (Lookout) en het openbare Git-archief. U leert hoe en waarom bron{d} gebruikmaakt van een gegevensset op basis van veel GitHub-opslagplaatsen die beschikbaar zijn als openbare gegevenssets om de modellen te trainen en hoe 'ondersteunde codebeoordelingen' ML-, afbeeldingsverwerkings- en NLP-concepten , zoals word2vec, toepassen op code.

Francesc deelt zijn favoriete MLonCode-momenten, waarom het hem een betere ontwikkelaar heeft gemaakt, wat er nu aan de hand is en waar je aan de slag kunt gaan.

:30: Wat is Machine Learning op code (#MLonCode)?

 1:27: Hoe bron{d} de gegevenssets bouwt

 2:13: "Hoe ML op code mij een betere programmeur heeft gemaakt..."

 4:11: Wat is 'assisted code review'?

 4:57: Francesc's favoriete bronnen

Meer informatie over Open Source

Een gratis Azure-account maken

Meer informatie over bron{d}:

•Blog: https://blog.sourced.tech/

•Uitkijk: https://sourced.tech/lookout/

• GitHub: https://github.com/src-d

NewStack.io

Aan de slag met #MLonCode

Meer informatie over word2vec.