ZoomIt v6.12

Door Mark Russinovich

Gepubliceerd: 25 januari 2023

DownloadZoomIt(1,1 MB) downloaden
Nu uitvoeren vanuit Sysinternals Live.

Gemaakt met ZoomIt

Introductie

ZoomIt is een hulpprogramma voor schermzoomen, aantekeningen en opname voor technische presentaties met toepassingsdemonstraties. ZoomIt wordt onopvallend uitgevoerd in de lade en wordt geactiveerd met aanpasbare sneltoetsen om in te zoomen op een deel van het scherm, te navigeren terwijl wordt ingezoomd en op de ingezoomde afbeelding te tekenen. Ik heb ZoomIt geschreven om aan mijn specifieke behoeften te voldoen en het in al mijn presentaties te gebruiken.

ZoomIt werkt op alle versies van Windows en u kunt aanraak- en peninvoer gebruiken voor ZoomIt tekenen op tablets.

ZoomIt gebruiken

De eerste keer dat u ZoomIt uitvoert, wordt een configuratiedialoogvenster weergegeven waarin het gedrag van ZoomIt wordt beschreven, kunt u alternatieve sneltoetsen opgeven voor zoomen en voor het inschakelen van de tekenmodus zonder zoomen, en kunt u de kleur en grootte van de tekenpen aanpassen. Ik gebruik bijvoorbeeld de optie tekenen zonder zoomen om aantekeningen te maken op het scherm met de oorspronkelijke resolutie. ZoomIt bevat ook een onderbrekingstimerfunctie die actief blijft, zelfs wanneer u met tabtoets het timervenster verwijdert en waarmee u terug kunt keren naar het timervenster door op het zoomit-pictogram te klikken.

Snelkoppelingen

ZoomIt biedt een aantal sneltoetsen die het gebruik aanzienlijk kunnen uitbreiden.

Functie Toetsencombinatie
Zoommodus Ctrl+1
Inzoomen Pijl-omhoog of pijl-omhoog schuiven met de muis
Uitzoomen Muis omlaag of pijl-omlaag schuiven
Tekenen starten (in de zoommodus) Left-Click
Tekenen stoppen (in de zoommodus) Right-Click
Tekenen starten (niet in de zoommodus) Ctrl+2
Lijn- en cursorgrootte vergroten/verkleinen (tekenmodus) Ctrl + muis omhoog/omlaag schuiven of pijltoetsen
De cursor centreren (tekenmodus) spatiebalk
Whiteboard (tekenmodus) W
Blackboard (tekenmodus) K
Typen in tekst (links uitgelijnd) T
Tekst typen (rechts uitgelijnd) Shift +T
Tekengrootte vergroten/verkleinen (typmodus) Ctrl + muis omhoog/omlaag schuiven of pijltoetsen
Rode pen R
Groene pen G
Blauwe pen B
Gele pen J
Oranje pen O
Roze pen P
Een rechte lijn tekenen Shift vasthouden
Een rechthoek tekenen Ctrl ingedrukt houden
Een ellips tekenen Tabblad Ingedrukt houden
Een pijl tekenen Ctrl+Shift ingedrukt houden
Laatste tekening wissen Ctrl+Z
Alle tekeningen wissen E
Schermafbeelding naar Klembord kopiƫren Ctrl + C
Schermafbeelding opslaan als PNG Ctrl + S
Schermopname starten/stoppen die is opgeslagen als MP4 (Update voor Windows 10, mei 2019 en hoger) Ctrl+5
Afteltimer weergeven Ctrl+3
Tijd verhogen/verkleinen Ctrl + muis omhoog/omlaag schuiven of pijltoetsen
Timer minimaliseren (zonder deze te onderbreken) Alt + Tab
Timer weergeven wanneer geminimaliseerd Left-Click op het ZoomIt-pictogram
Live zoommodus Ctrl +4
Afsluiten Esc of Right-Click

DownloadZoomIt(1,1 MB) downloaden
Nu uitvoeren vanuit Sysinternals Live.