Spring-microservices implementeren in Azure

Gevorderd
Ontwikkelaar
Beheerder
Azure
Spring Apps

In deze workshop doorloopt u taken voor het implementeren van Spring Boot-microservices in Azure Spring Apps (ASA).

Leerdoelen

In deze module wordt het volgende behandeld:

  • Een nieuw Azure Spring Apps-cluster maken
  • Een Spring Cloud-configuratieserver configureren
  • Een Spring Boot-microservice ontwikkelen en implementeren
  • Een Spring Cloud-gateway maken voor toegang tot uw microservice
  • Spring Cloud-serviceregister gebruiken om uw microservice te detecteren
  • Gedistribueerde tracering configureren om fouten in een microservices-architectuur op te sporen

Vereisten

  • Azure CLI.
  • Java 11 en een IDE.
  • cURL of een vergelijkbaar HTTP-hulpprogramma.