Onderliggende resources en uitbreidingsbronnen implementeren met Bicep

Gevorderd
DevOps Engineer
Developer
Administrator
Azure Resource Manager

Implementeer verschillende Azure-resources in uw Bicep-code. Onderliggende en extensiebronnen definiëren en gebruiken. Werk met resources die u buiten een Bicep-sjabloon of -module hebt gemaakt.

Leerdoelen

Als u deze module hebt voltooid, kunt u het volgende:

  • Resourcetypen en resource-id's uitleggen
  • Onderliggende resources en uitbreidingsbronnen implementeren
  • Bestaande resources weergeven en gebruiken in een Bicep-sjabloon

Vereisten

U moet bekend zijn met:

  • Eenvoudige Bicep-sjablonen maken en implementeren.
  • Azure, inclusief Azure Portal, abonnementen, resourcegroepen en resourcedefinities.

Als u de oefeningen in de module wilt volgen, hebt u het volgende nodig: