Kies de beste netwerkinvoegtoepassing voor AKS

Gevorderd
Netwerktechnicus
Kubernetes-service

Inzicht in de belangrijkste verschillen en overwegingen bij het selecteren tussen Azure CNI en kubenet, twee opties voor netwerkinvoegtoepassingen voor een Azure Kubernetes Service-cluster.

Leerdoelen

Aan het eind van deze module kunt u het volgende:

  • "Begrijpen wat een Kubernetes-netwerkinvoegtoepassing is"
  • "Inzicht in de voor-, nadelen en beperkingen van kubenet"
  • "Een AKS-cluster implementeren met kubenet"
  • "Inzicht in de voor- en nadelen en beperkingen van Azure CNI"
  • "Een AKS-cluster implementeren met Azure CNI"

Vereisten

  • "Basiskennis van Azure Kubernetes Service concepten zoals de Kubernetes-API, clusters en pods"
  • "Bekendheid met basisconcepten voor netwerken, zoals CIDR, IP-adrestoewijzing en NAT"
  • 'Basiskennis van virtuele Azure-netwerken'