Continue implementatie voor machine learning

Beginner
Data Scientist
Azure DevOps
Azure Machine Learning
GitHub

Meer informatie over het werken met omgevingen voor continue implementatie van machine learning-modellen.

Leerdoelen

  • Omgevingen instellen voor ontwikkeling en productie.
  • Implementaties beheren met goedkeuringspoorten.

Vereisten

Enige bekendheid met machine learning en Azure Machine Learning.