Inleiding

Voltooid

In deze module worden Azure Resource Manager-sjablonen en de bijbehorende onderdelen en details van afhankelijkheden en modulaire sjablonen met geheimen verkend.

Leerdoelen

Na het voltooien van deze module kunnen studenten en professionals het volgende doen:

  • Azure-resources maken met behulp van Azure Resource Manager-sjablonen.
  • Informatie over Azure Resource Manager-sjablonen en sjabloononderdelen.
  • Afhankelijkheden en geheimen beheren in sjablonen.
  • Sjablonen organiseren en modulariseren.

Vereisten

  • Inzicht in wat DevOps is en wat de concepten zijn.
  • Bekendheid met principes voor versiebeheer is handig, maar is niet nodig.
  • Gunstig om ervaring te hebben in een organisatie die software levert.