Dashboards maken in Power BI

Gevorderd
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform
Microsoft Fabric

Microsoft Power BI-dashboards verschillen van Power BI-rapporten. Met dashboards kunnen rapportgebruikers een enkel artefact maken met gerichte gegevens die specifiek aan hun persoonlijke voorkeur zijn aangepast. Dashboards kunnen bestaan uit vastgemaakte visuals die afkomstig zijn uit verschillende rapporten. Wanneer een Power BI-rapport gebruikmaakt van gegevens uit één semantisch model, kan een Power BI-dashboard visuals uit verschillende semantische modellen bevatten.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • Een mobiele weergave instellen.
  • Een thema toevoegen aan de visuals op uw dashboard.
  • Voeg semantische modelvisuals in realtime toe aan uw dashboards.
  • Een liverapportpagina vastmaken aan een dashboard.

Vereisten

Geen