Dashboards maken in Power BI

Gevorderd
Gegevensanalist
Power BI
Microsoft Power Platform

Microsoft Power BI-dashboards verschillen van Power BI-rapporten. Met dashboards kunnen rapportgebruikers een enkel artefact maken met gerichte gegevens die specifiek aan hun persoonlijke voorkeur zijn aangepast. Dashboards kunnen bestaan uit vastgemaakte visuals die uit verschillende rapporten afkomstig zijn. In een Power BI-rapport worden gegevens uit één gegevensset gebruikt, terwijl een Power BI-dashboard visuals uit verschillende gegevenssets kan bevatten.

Leerdoelen

In deze module wordt het volgende behandeld:

  • Een mobiele weergave instellen.
  • Een thema toevoegen aan de visuals op uw dashboard.
  • Gegevensclassificatie configureren.
  • Realtime gegevenssetvisuals toevoegen aan uw dashboards.
  • Een liverapportpagina vastmaken aan een dashboard.

Vereisten

Geen