Een Java-web-app implementeren in Azure App Service

Beginner
Ontwikkelaar
Azure

In deze module worden methoden beschreven voor het maken en implementeren van een Java-webtoepassing in Azure App Service.

Leerdoelen

Als u deze module hebt voltooid, kunt u het volgende:

  • Een PrimeFaces Java-webtoepassing maken.
  • Uw Java-project configureren om deze te implementeren in Azure App Service.
  • Uw Java-webtoepassing implementeren in Azure App Service.

Vereisten