Azure-gebruikers en -groepen maken in Microsoft Entra-id

Beginner
Administrator
Azure
Microsoft Entra ID

Gebruikers maken in Microsoft Entra ID. Begrijp verschillende typen groepen. Maak een groep en voeg leden toe. Beheer business-to-business-gastaccounts.

Leerdoelen

In deze module wordt het volgende behandeld:

  • Gebruikers toevoegen aan Microsoft Entra-id.
  • App- en resourcetoegang beheren met behulp van Microsoft Entra-groepen.
  • Gastgebruikers toegang geven tot Microsoft Entra business to business (B2B).

Vereisten