Metingen toevoegen aan Power BI Desktop-modellen

Gevorderd
App Maker
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

In deze module leert u werken met impliciete en expliciete metingen. U begint met het maken van eenvoudige metingen, waarbij één kolom of tabel wordt samengevat. Vervolgens maakt u complexere metingen op basis van andere metingen in het model. Daarnaast krijgt u meer informatie over de overeenkomsten van, en de verschillen tussen, een berekende kolom en een meting.

Leerdoelen

Aan het eind van deze module kunt u het volgende:

  • Bepalen wanneer u impliciete en wanneer u expliciete metingen moet gebruiken.
  • Eenvoudige metingen maken.
  • Samengestelde metingen maken.
  • Snelle metingen maken.
  • De overeenkomsten van, en de verschillen tussen, een berekende kolom en een meting beschrijven.

Vereisten

Ervaring met het maken van Power BI Desktop-modellen en het ontwerpen van Power BI-rapportindelingen, naast een begrip van het schrijven van DAX-formules (Data Analysis Expressions)