DAX-filtercontext wijzigen in Power BI Desktop-modellen

Gevorderd
App Maker
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Aan het einde van deze module kunt u de filtercontext beschrijven en ermee werken, die wordt gebruikt om formules voor metingen te evalueren.

Leerdoelen

Aan het eind van deze module kunt u het volgende:

  • Filtercontext beschrijven.
  • De functie CALCULATE gebruiken om filtercontext te wijzigen.
  • Filters doorgeven aan de functie CALCULATE.
  • Filteraanpassingen doorgeven aan de functie CALCULATE.
  • Contextovergang uitvoeren.

Vereisten

U moet ervaring hebben met het maken van Microsoft Power BI Desktop-modellen en het ontwerpen van Power BI-rapportindelingen. U moet ook weten hoe u DAX-metingen (Data Analysis Expressions) definieert en hoe u kunt werken met iterator-functies.