Snelle inzichten in Power BI

Voltooid

In de Power BI-service kunt u automatisch zoeken naar inzichten in een dashboard, rapport of gegevensset.

Video: Snelle inzichten

Selecteer in de lijst met items in uw werkruimte het beletselteken naast de gegevensset waarin u geïnteresseerd bent en selecteer vervolgens Snelle inzichten verkrijgen.

Schermopname van Mijn werkruimte, het tabblad Gegevenssets, het beletselteken en Snelle inzichten verkrijgen.

Wanneer u Snelle inzichten verkrijgen selecteert, wordt in de gegevens naar patronen gezocht. Na ongeveer vijftien seconden wordt de melding gewijzigd om u te laten weten dat Power BI enkele inzichten heeft gevonden.

Schermopname van de berichten Zoeken naar inzichten en Inzichten zijn gereed.

Wanneer u de knop Inzichten weergeven in de melding selecteert, ziet u een pagina met visuals. U kunt door de pagina omlaag schuiven om de visuals te bekijken.

Schermafbeelding van de resulterende Snelle inzichten voor het voorbeeldrapport.

Net als met andere visuals kunt u interactie aangaan met de visuals op de pagina Snelle inzichten. U kunt ze ook vastmaken aan een dashboard of filter om meer inzichten te verkrijgen.

Met Snelle inzichten kunt u Power BI het werk laten doen om uitschieters en trends in uw gegevens op te sporen. Gebruik deze resultaten in uw dashboards of blijf verfijnen en filteren om de inzichten te krijgen die u nodig hebt.

Zie Automatisch gegevensinzichten genereren met Power BI voor meer informatie.