DALL-E verkennen in Azure OpenAI Studio

Voltooid

Als u wilt experimenteren met DALL-E, kunt u een Azure OpenAI-serviceresource inrichten in een Azure-abonnement dat is goedgekeurd voor toegang tot de service en de DALL-E-speeltuin gebruiken om prompts in te dienen en de resulterende gegenereerde afbeeldingen weer te geven.

A screenshot of the DALL-E playground in Azure OpenAI Studio.

Wanneer u de speeltuin gebruikt, kunt u de instellingen aanpassen om het volgende op te geven:

  • Het aantal installatiekopieën dat moet worden gegenereerd als reactie op een prompt (het standaardaantal installatiekopieën is één).
  • De resolutie (grootte) van de gegenereerde installatiekopieën. De beschikbare grootten zijn 256x256, 512x512 of 1024x1024 (de standaardwaarde).