Automatiseer ontwikkelingstaken met GitHub Actions

Beginner
DevOps Engineer
Administrator
Developer
Solution Architect
GitHub
Azure

Maak een eenvoudige GitHub Action en gebruik die actie in een werkstroom.

Leerdoelen

In deze module wordt het volgende behandeld:

  • Beschrijf GitHub Actions, de typen acties en waar u ze kunt vinden.
  • Plan een automatisering van uw levenscyclus voor softwareontwikkeling met GitHub Actions-werkstromen.
  • Maak een containeractie en laat deze worden uitgevoerd in een werkstroom die wordt geactiveerd door een pushgebeurtenis naar uw GitHub-opslagplaats.

Vereisten

  • Een GitHub-account
  • De mogelijkheid om naar bestanden te navigeren en bestanden te bewerken in GitHub