Microsoft tools in het onderwijs

Voltooid

Microsoft Teams is een bekende tool in het onderwijs. Het biedt verschillende mogelijkheden om onderwijs op afstand in te richten, maar heeft ook een zeer verrijkende rol binnen het ondewrijs op school.

Teams is een digitale hub die vergaderingen, inhoud en apps op één plek samen brengt. Docenten kunnen samenwerkende leslokalen maken, verbinding maken in professionele leergroepen en communiceren met schoolpersoneel. 

Met Microsoft Teams wordt het mogelijk om samen te werken in een digitale omgeving, waarin leerlingen samen kunnen werken aan gedeelde documenten, of met elkaar kunnen praten over de lesstof. 

Samenwerken kan ook in andere tools. Neem bijvoorbeeld Sway, een app van Microsoft Office waarmee je gemakkelijk interactieve en persoonlijke verhalen, presentaties en meer kunt maken en delen. 

Binnen het onderwijs kun je Sway op meerdere manieren gebruiken. Zo kun je Sway bijvoorbeeld inzetten om de lesstof in te presenteren aan je leerlingen, maar leerlingen kunnen het ook zelf gebruiken om aan een opdracht te werken, en op deze manier op een leuke en interactieve manier aan de slag te gaan met de verwerking van de lesstof. 

Toetsen, zowel als formatief als summatief, zou je kunnen doen met Microsoft Forms. Met deze tool kun je:

  • Enquêtes, toetsen en peilingen maken en en de resultaten bekijken zodra die binnenkomen. 
  • Toetsen delen met leerlingen via een webbrowser (ook op mobiele apparaten!) 
  • Vormende evaluaties maken met behulp van vertakkingen. 
  • Ingebouwde analyse gebruiken om de toetsresultaten van de leerlingen te evalueren.
  • Gegevens, zoals toetsresultaten, naar Excel exporteren voor aanvullende analyse of beoordeling.  

Bekijk het filmpje en leer van een Microsoft Innovative Educator Expert over hoe hij deze tools inzet om zijn lessen te verrijken.