Inleiding

Voltooid

U bent de senior cloudbeheerder van uw bedrijf. U bent verantwoordelijk voor kritieke SAP-workloads die worden uitgevoerd op virtuele Azure-machines. Uw bedrijf wil snel toegang krijgen tot gegevens van hun Azure SAP-workloads om eventuele problemen te onderzoeken. U hebt zich voorbereid om Azure Monitor for SAP Solutions (momenteel in preview van de Azure Marketplace) te implementeren, zodat u telemetriegegevens kunt verzamelen uit de Azure-infrastructuur en -databases en deze op één centrale locatie kunt samenvoegen.

In deze module leert u meer over Azure Monitor for SAP Solutions voor SAP-workloads die worden uitgevoerd in Azure en over Azure Backup voor SAP HANA die wordt uitgevoerd op virtuele Azure-machines.

Notitie

In deze module worden alleen Azure-specifieke onderwerpen beschreven. Raadpleeg de SAP HANA-documentatie voor algemene back-upgerelateerde items voor SAP HANA.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • Selecteren van de juiste bewakingsoplossing op basis van een gebruiksvoorbeeld.

  • Evalueer Azure Monitor-logboeken en Azure Monitor voor VM's.

  • Configureer een Log Analytics-werkruimte.

  • Navigeer door de Log Analytics-interface in Azure Monitor.

Vereisten

  • Kennis van het maken, beheren en onderhouden van Azure-VM's

  • Basiskennis van operationele concepten, zoals bewaking, logboekregistratie en waarschuwingen

  • Basiskennis van het uitvoeren van query's op gegevenssets om informatie te filteren en te extraheren