Een beheerde databaseservice implementeren met Sql Managed Instance met Azure Arc

Voltooid

Sql Managed Instance met Azure Arc is een Azure SQL-service die wordt mogelijk gemaakt door de SQL Server-engine die kan worden geïmplementeerd in de infrastructuur van uw keuze.

Vergelijking met Azure SQL

Azure SQL is een reeks databaseservices die zijn geïmplementeerd in de Azure-infrastructuur:

SQL Server in virtuele Azure-machine

Met deze Azure SQL-implementatieoptie kan een volledig gelicentieerd SQL Server-product worden uitgevoerd op de versie van uw keuze in Windows of Linux. De gebruiker beheert alles binnen de virtuele gastmachine, terwijl Microsoft de infrastructuur beheert. Deze optie wordt IaaS (Infrastructure as a Service) genoemd.

Azure SQL Managed Instance

Deze Azure SQL-implementatieoptie biedt een vooraf geïnstalleerd, versieloos SQL Server-exemplaar als een volledig beheerde service. De gebruiker heeft toegang tot bijna 100% mogelijkheden van een EXEMPLAAR van een SQL Server-engine. Microsoft beheert alle aspecten van het platform en de infrastructuur die nodig zijn om het exemplaar te hosten. Deze optie is een voorbeeld van een PaaS (Platform as a Service).

Azure SQL-database

Deze Azure SQL-implementatieoptie biedt een ingesloten SQL Server-database, mogelijk gemaakt door een vooraf geïnstalleerde, versieloze SQL Server als een volledig beheerde service. De gebruiker beheert de database terwijl Microsoft het onderliggende SQL-exemplaar, het platform en de infrastructuur beheert. Deze optie is ook een voorbeeld van een PaaS (Platform as a Service).

SQL Managed Instance met Azure Arc

Sql Managed Instance met Azure Arc is vergelijkbaar met Azure SQL Managed Instance. Het heeft vergelijkbare functies en beheermogelijkheden. Het doel van sql Managed Instance met Azure Arc is om dezelfde PaaS-mogelijkheden (Platform as a Service) en ervaring van Azure te bieden, terwijl de klant de infrastructuur kiest en beheert met behulp van het Kubernetes-platform.

Vergelijking van functies

Om inzicht te hebben in de mogelijkheden van sql Managed Instance met Azure Arc, is het belangrijk om de belangrijkste functies, implementatieopties en integratie met Azure te bekijken.

Kernfuncties

Omdat SQL Managed Instance met Azure Arc is gebaseerd op de SQL Server-engine, biedt het kernexemplaren bijna 100% compatibel met SQL Server en Azure SQL Managed Instance. Het exemplaar bevat een compatibele T-SQL-taalinterface en alle functies van beveiliging, prestaties en beschikbaarheid. Meer informatie over functies voor sql Managed Instance met Azure Arc vindt u in de Microsoft-documentatie.

Net als azure SQL Managed Instance, krijgt u een vooraf geïnstalleerde, versieloze SQL Server wanneer u sql Server met Azure Arc implementeert. Sql Managed Instance met Azure Arc maakt gebruik van containerinstallatiekopieën uit Microsoft Container Registry (MCR).

Azure SQL Managed Instance maakt gebruik van gatewayservers om de toepassing te abstraheren van onderliggende connectiviteitsgegevens. Sql Managed Instance met Azure Arc biedt ook verbindingsabstractie met behulp van Kubernetes LoadBalancer- of NodePort-services.

Servicelagen

Net als Azure SQL Managed Instance kunt u sql Managed Instance met Azure Arc implementeren met twee implementatieopties, servicelagen genoemd:

  • Algemeen gebruik : zoals de naam al aangeeft, is deze servicelaag voor de meeste workloads. Deze servicelaag heeft een limiet voor resources zoals kern en geheugen, maar wordt geleverd met ingebouwde algemene hoge beschikbaarheid via Kubernetes en gedeelde opslag. Exemplaren in de laag algemeen gebruik worden toegewezen aan functies die worden ondersteund in SQL Server Standard Edition.

  • Bedrijfskritiek: deze servicelaag is ontworpen voor workloads die de beste prestaties en het hoogste beschikbaarheidsniveau vereisen. Deze servicelaag heeft geen limieten voor geheugen of kernen en maakt gebruik van beschikbaarheidsgroepen om hoge beschikbaarheid te bieden met uitschalen van leesbewerkingen. Exemplaren in de Bedrijfskritiek-laag worden toegewezen aan functies die worden ondersteund in SQL Server Enterprise Edition.

Beide servicelagen worden per kern gefactureerd, maar bevatten ook de mogelijkheid om Azure Hybrid Benefit-licenties en een ontwikkelaarsoptie zonder kosten te gebruiken. Bedrijfskritiek servicelaag momenteel in preview is, zodat er geen kosten in rekening worden gebracht voor gebruik. Meer informatie over servicelagen vindt u in de Microsoft-documentatie.

Azure-integratie

Wanneer u een met Azure SQL beheerd exemplaar implementeert, kunnen facturering, gebruik, metrische gegevens en logboeken worden geïntegreerd met Azure. Bovendien kunt u Azure-interfaces zoals de portal gebruiken om een met Azure SQL beheerd exemplaar te implementeren en te configureren.

Integratie met Azure voor sql Managed Instance met Azure Arc is afhankelijk van de verbonden modus die u gebruikt.

Integratie met Azure wordt automatisch afgehandeld met de directe verbonden modus via Azure Arc-agents en de Azure Arc-gegevenscontroller. Azure-interfaces zoals Azure Portal kunnen worden gebruikt voor implementatie en configuratie.

Als u de modus indirect verbonden gebruikt, moet er een minimale hoeveelheid gegevens naar Azure worden verzonden voor factureringsdoeleinden. U kunt desgewenst gegevens exporteren, zoals metrische gegevens en logboeken. Implementatie en configuratie via Azure Portal wordt niet ondersteund met de modus indirect verbonden. Interfaces zoals de Azure CLI en kubectl kunnen echter worden gebruikt voor implementatie en configuratie.

Vergelijking van beheermogelijkheden

Aangezien SQL Managed Instance met Azure Arc een beheerde service is, is het handig om beheermogelijkheden te vergelijken met Azure SQL Managed Instance. In de volgende secties worden de versieloze engine, implementatie en configuratie, bewaking, hoge beschikbaarheid, herstel na noodgevallen en migratiemogelijkheden vergeleken.

Versieloos

Een van de voordelen van het gebruik van Azure SQL Managed Instance is de afschaffing van de noodzaak om SQL Server, het besturingssysteem en alle platformsoftware te patchen en bij te werken. De engine voor Azure SQL Managed Instance wordt vaak aangeduid als versieloos, omdat er niet het concept van een primaire versie is, net als bij SQL Server. Het exemplaar wordt voortdurend bijgewerkt indien nodig voor softwarepatches of nieuwe functionaliteit.

Sql Managed Instance met Azure Arc maakt ook gebruik van een engine zonder versie, zodat updates automatisch kunnen worden toegepast als dat nodig is via bijgewerkte containerinstallatiekopieën. De beschikbaarheid wordt onderhouden met behulp van de kracht van Kubernetes om nieuwe containers te stoppen en te starten.

Implementatie en configuratie

De implementatie van sql Managed Instance met Azure Arc is een eenvoudig, declaratief proces, vergelijkbaar met Azure SQL Managed Instance. Wanneer u een met Azure Arc ingeschakeld SQL Managed Instance implementeert, kunt u opgeven: een servicelaag, kern- en geheugenlimieten, opslagklassespecificaties en SQL-configuratieopties zoals SQL Server Agent, sortering en traceringsvlagmen.

In de directe verbonden modus kan SQL Managed Instance met Azure Arc worden geïmplementeerd met Azure Portal. In de indirecte verbonden modus kan SQL Managed Instance met Azure Arc worden geïmplementeerd met behulp van Azure CLI (met behulp van de arcdata-extensie), kubectl of Azure Data Studio.

Buiten het SQL-exemplaar kan sql Managed Instance met Azure Arc ook worden geconfigureerd in de directe verbonden modus met behulp van Azure Portal. In de verbonden modus kunnen opties worden geconfigureerd buiten het SQL-exemplaar met Azure CLI of kubectl.

In het SQL-exemplaar kunnen standaard SQL Server-interfaces, zoals sp_configure, ALTER SERVER-CONFIGURATIE en ALTER DATABASE, worden gebruikt om de opties voor het exemplaar en de database te configureren.

Bewaking

Net als Azure SQL Managed Instance kunt u sql Managed Instance met Azure Arc bewaken met behulp van Azure Monitor voor belangrijke metrische gegevens. Lokaal binnen het cluster kunt u ook ingebouwde bewaking gebruiken met Grafana-dashboards voor knooppunten of het SQL-exemplaar.

Logboeken voor sql Managed Instance met Azure Arc zijn beschikbaar om in Azure Portal te bekijken via Log Analytics. Lokaal binnen het cluster kunt u ook ingebouwde logboeken gebruiken met Kibana.

Omdat SQL Managed Instance met Azure Arc is gebaseerd op SQL Server, zijn de standaard ERRORLOG-bestanden beschikbaar om SQL-fouten en exemplaardetails weer te geven. Sql Managed Instance met Azure Arc ondersteunt ook alle beschikbare dynamische beheerweergaven (DMV) en uitgebreide gebeurtenissen.

Hoge beschikbaarheid

Een van de voordelen van het gebruik van een beheerde service, zoals sql Managed Instance met Azure Arc, is ingebouwd in hoge beschikbaarheid. Net als Azure SQL Managed Instance is de methode die wordt gebruikt om hoge beschikbaarheid te bereiken, afhankelijk van de servicelaag.

Voor de servicelaag Algemeen gebruik wordt de ingebouwde hoge beschikbaarheid van Kubernetes StatefulSets gebruikt met gedeelde opslag.

Voor de Bedrijfskritiek servicelaag wordt ingebouwde hoge beschikbaarheid geboden met behulp van een combinatie van Kubernetes StatefulSets en SQL Server AlwaysOn-beschikbaarheidsgroepreplica's. Replica's van beschikbaarheidsgroepen worden automatisch geïmplementeerd en geconfigureerd voor de gebruiker. Net als Azure SQL Managed Instance is een alleen-lezen replica beschikbaar voor het offloaden van leesworkloads. Systeemdatabases zoals master en model maken deel uit van de beschikbaarheidsgroep. Objecten op systeemniveau, zoals SQL Agent-taken, zijn automatisch beschikbaar na een failover-gebeurtenis.

Kubernetes LoadBalancers en NodePorts bieden verbindingsabstractie voor de toepassing als het exemplaar binnen het cluster wordt verplaatst. Daarnaast wordt er een alleen-lezen verbindingsabstractiepunt geboden voor Bedrijfskritiek servicelagen.

Omdat Microsoft het volledige platform en de volledige infrastructuur van Azure SQL Managed Instance beheert, krijgen gebruikers het voordeel van een SLA (Service Level Agreement). Omdat klanten de infrastructuur voor SQL Managed Instance met Azure Arc moeten beheren, is de klant eigenaar van een SLA en beheert deze.

Herstel na noodgeval

Net als Azure SQL Managed Instance biedt Sql Managed Instance met Azure Arc een automatisch back-upsysteem voor databases, waaronder herstel naar een bepaald tijdstip. Gebruikers kunnen handmatig COPY_ONLY back-ups uitvoeren en ze op elk gewenst moment herstellen.

Gebruikers configureren een gewenste RPO (Recovery Point Objective) en bewaarperiode. Deze instellingen bepalen hoe vaak back-ups van transactielogboeken worden gemaakt en hoe lang back-ups worden bewaard.

Azure SQL Managed Instance biedt ingebouwde redundantie voor back-ups met behulp van Azure Storage. Gebruikers voor sql Managed Instance met Azure Arc kunnen een specifieke Kubernetes-opslagklasse configureren die moet worden gebruikt voor SQL-back-ups, maar zijn verantwoordelijk voor eventuele redundantiebehoeften.

Migratie

Omdat MET SQL Managed Instances met Azure Arc een SQL Server-engine wordt gebruikt, kunnen bestaande SQL Server-versies worden gemigreerd met behulp van databaseback-up en herstel. Databases kunnen rechtstreeks vanuit Azure Storage worden hersteld of door een lokale back-up te kopiëren naar de container voor het met SQL beheerde exemplaar.

Interfaces voor sql Managed Instance met Azure Arc

De volgende interfaces kunnen worden gebruikt met SQL Managed Instance met Azure Arc om het exemplaar te beheren en toepassingen te bouwen:

SQL Server Management Studio (SSMS)

SQL Server Management Studio (SSMS) is volledig compatibel voor het uitvoeren van query's en het beheren van een met Azure Arc ingeschakeld SQL Managed Instance.

Azure Data Studio (ADS)

Azure Data Studio (ADS) is een hulpprogramma met meerdere platforms waarmee een sql Managed Instance met Azure Arc kan worden opgeslagen en beheerd. ADS ondersteunt query's met behulp van T-SQL, samen met T-SQL-notebooks. U kunt ook de ADS Azure Arc-extensie gebruiken om gegevensservicesbronnen met Azure Arc te maken en te beheren, zoals de gegevenscontroller, SQL Managed Instance en PostgreSQL-server (preview).

SQL-opdrachtregelprogramma's

SQL-opdrachtregelprogramma's, zoals sqlcmd en bcp, worden ondersteund met Sql Managed Instance met Azure Arc.

Azure Portal

Als u de directe verbonden modus gebruikt, kunt u gegevensservices met Azure Arc maken, weergeven en beheren vanuit Azure Portal. Als u gegevens uploadt met behulp van de indirecte verbonden modus, kunt u de details van SQL Managed Instance met Azure Arc bekijken in Azure Portal.

Azure-CLI

U kunt de arcdata-extensie gebruiken met de Azure-opdrachtregelinterface (CLI) voor meerdere platforms om gegevensservices met Azure Arc te maken, weer te geven en te beheren, zoals SQL Managed Instance. Azure CLI kan alleen worden gebruikt in de indirecte verbonden modus om een met Azure Arc ingeschakeld SQL Managed Instance te implementeren. De Azure CLI is de primaire interface voor het uploaden van facturering, metrische gegevens en logboeken wanneer u de indirecte verbonden modus gebruikt.

kubectl

U kunt de kubectl-opdrachtregelinterface (CLI) met meerdere platforms gebruiken om gegevensservices met Azure Arc te maken, weer te geven en te beheren, waaronder SQL Managed Instance. De Azure CLI is de favoriete opdrachtregelinterface voor gebruik met SQL Managed Instance met Azure Arc, maar u kunt yaml-bestanden met kubectl gebruiken om resources te maken en te beheren. Kubectl kan alleen worden gebruikt in de indirecte verbonden modus om een met Azure Arc ingeschakeld SQL Managed Instance te implementeren. Er zijn enkele scenario's, zoals het bewerken van de standaardconfiguratie voor herstel naar een bepaald tijdstip. Hiervoor is het gebruik van kubectl vereist.

SQL-stuurprogramma's

U kunt elk ondersteund SQL Server-stuurprogramma voor uw toepassing gebruiken om verbinding te maken en query's uit te voeren op een met Azure Arc ingeschakeld SQL Managed Instance. Stuurprogrammaondersteuning is opgenomen voor populaire programmeertalen zoals C#, Java, Node.js, PHP, Python en Ruby.

Test uw kennis

1.

Welke servicelaag biedt hoge beschikbaarheid met replica's met behulp van AlwaysOn-beschikbaarheidsgroepen?

2.

U kunt facturering, metrische gegevens en logboeken weergeven voor SQL Managed Instance met Azure Arc in Azure Portal met behulp van de indirecte verbonden modus.

3.

Gebruikers configureren geautomatiseerde back-ups voor sql Managed Instance met Azure Arc met behulp van welke opties?

4.

Welk hulpprogramma kan worden gebruikt voor het beheren van een met Azure Arc ingeschakeld SQL Managed Instance?