Kenniscontrole

Voltooid

Kies het beste antwoord voor elke vraag en selecteer vervolgens Uw antwoorden controleren.

Test uw kennis

1.

U plant een Azure VPN-gateway voor een virtueel Azure-netwerk. Het virtuele Azure-netwerk bevat al een Azure ExpressRoute-gateway. Welke van de volgende Typen Azure VPN-gateways kunt u implementeren in dit virtuele Azure-netwerk?

2.

Welke van de volgende subnetnamen moet aanwezig zijn in een virtueel Azure-netwerk om een Azure VPN-gateway te ondersteunen?

3.

Adatum heeft vastgesteld dat de Azure VPN-verbindingen een geaggregeerde doorvoer van 1,25 Gbps willen ondersteunen. Welke van de volgende Azure VPN-gateway-SKU's moeten Adatum implementeren?