Samenvatting

Voltooid

Een app verpakken in een Docker-installatiekopie is een handige manier om de app te implementeren en uit te voeren. U kunt het proces voor het bouwen van een Docker-installatiekopie automatiseren door de stappen in een Dockerfile te definiƫren. Nadat u een installatiekopieƫn hebt gemaakt, kunt u deze uploaden naar een register zoals de Azure Container Registry. Vanaf dat punt kunt u een containerinstantie maken waarmee de toepassing wordt uitgevoerd.

Resources opschonen

In deze module hebt u resources gemaakt met behulp van uw Azure-abonnement. Het is verstandig om deze resources op te schonen, zodat hiervoor geen kosten in rekening worden gebracht.

  1. Selecteer start in de Azure Portal en selecteer vervolgens Resourcegroepen.

  2. Zoek de resourcegroep learn-deploy-container-aci-rg of de naam van de resourcegroep die u hebt gebruikt en selecteer deze.

  3. Selecteer resourcegroep verwijderen in de opdrachtbalk. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd de naam van de resourcegroep te typen.

  4. Voer de naam van de resourcegroep in (learn-deploy-container-aci-rg of een andere naam die u hebt gebruikt) en selecteer vervolgens Verwijderen. Alle resources die u in deze module hebt gemaakt, worden samen met de resourcegroep verwijderd.

Meer informatie