Kennismaking met Azure Logic Apps

Beginner
Ontwikkelaar
Beheerder
Bedrijfsanalist
Azure
Logic Apps

De typen bedrijfsprocessen die azure Logic Apps kan automatiseren karakteriseren. Hier vindt u een beschrijving van de functie van connectors, triggers en acties en ziet u hoe u deze combineert om een app te maken.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • Evalueren of Azure Logic Apps geschikt is om uw bedrijfsprocessen te automatiseren
  • Beschrijven hoe de onderdelen van een werkstroom van een logische app samenwerken om een bedrijfsproces te automatiseren

Vereisten

  • Basiskennis van programmeerconcepten, zoals voorwaardelijke logica en lussen
  • Basiskennis van REST-services en API's