Kenniscontrole

Voltooid

Kies het beste antwoord voor elk van de volgende vragen en selecteer vervolgens Uw antwoorden controleren.

1.

Welke configuratieoptie is alleen beschikbaar bij het implementeren van virtuele tenantnetwerken vanuit Windows Beheer Center?

2.

Welke configuratieoptie is alleen beschikbaar bij het implementeren van logische tenantnetwerken vanuit Windows Beheer Center?

3.

Welke extra instelling is vereist bij het configureren van een BGP-router voor een virtueel tenantnetwerk?

4.

Welke RAS-gatewayverbinding omvat het instellen van een met IKEv2 versleutelde tunnel?

5.

Welke RAS-gatewayverbinding omvat het instellen van een tunnel die andere protocollen inkapselt zonder de overhead van versleuteling?