SQL-workloads migreren naar Azure Managed Instances

Gevorderd
Data Engineer
SQL Database
SQL Managed Instance
SQL Server

Cursisten kunnen de voordelen en processen demonstreren voor het verplaatsen van een SQL Server database naar een beheerd exemplaar van een Azure SQL database.

Leerdoelen

Aan het eind van deze module kunt u het volgende:

  • Migratiescenario's evalueren voor Azure SQL beheerd exemplaar van database
  • Migreren naar Azure SQL beheerd exemplaar van database
  • Gegevens laden en verplaatsen naar Azure SQL beheerd exemplaar van de database

Vereisten

Er moet aan de volgende vereiste worden voldaan:

  • Informatie over het beheer van SQL Server Database-bestanden
  • Aanmelden bij Azure Portal
  • Informatie over de opslagopties in Azure
  • De berekeningsopties in Azure begrijpen