Samenvatting

Voltooid

In deze module is gedemonstreerd dat de gegevensverbinding, -transformatie en -modelleringservaring vergelijkbaar is tussen Excel en Power BI. U hebt geleerd hoe u in de Power BI-interface kunt navigeren om gegevens uit verschillende bronnen te importeren en gegevensmodellen te importeren die zijn gemaakt in Excel.

Verbinding maken met een gegevensbron in Power BI Desktop

Gegevens ophalen uit bestanden voor Power BI Desktop

Gegevensmodel importeren uit Excel naar Power BI Desktop