Aangepaste visuals maken

Voltooid

In deze les verkent u de showcase Persoonlijke visuals maken . Deze showcase laat zien hoe u de ontwerp-API's gebruikt om gepersonaliseerde visuals te maken.

Selecteer in het menu Power BI Embedded Analytics Playground de showcase Persoonlijke visuals maken.

Afbeelding met de showcase Aangepaste visuals maken gemarkeerd.

Selecteer in het ingesloten Power BI-rapport rechtsonder de knop Snelle visual maken .

Afbeelding van de knop Snelle visual maken.

Kies in het venster Snelle visual maken een type visual, stel de velden in en maak de visual optioneel op, bijvoorbeeld door een specifieke titel op te geven. Wanneer u de installatie hebt voltooid, selecteert u Maken.

De app heeft de createVisual functie gebruikt om een nieuwe visual met een standaardindeling aan de pagina toe te voegen.

Beweeg de cursor over de nieuwe visual en selecteer vervolgens in de rechterbovenhoek het beletselteken (...) om het contextmenu van de visual te openen. (Uw visual kan afwijken van de visual die in de volgende afbeelding wordt weergegeven.)

Afbeelding van het contextmenu voor de nieuwe visual. Het bevat twee opdrachten: Visual wijzigen en Inzichten ophalen.

De app heeft de updateSettings functie gebruikt om nieuwe instellingen door te geven die een opdrachtextensie definiƫren. Zie Menuopdrachten voor een rapportvisual wijzigen voor meer informatie.

Selecteer de opdracht Visual wijzigen . Stel in het venster Snelle visual maken een andere visual in en selecteer vervolgens Maken.

De app moet de visual hebben vervangen door de nieuwe installatie.

Zie Snel gepersonaliseerde visuals showcase maken voor meer informatie.