Oplossing

Voltooid

De volgende code is één mogelijke oplossing voor de uitdaging in de vorige les.

$date = Read-Host "What is today's date"
$name = Read-Host "Please enter your name"
Write-Output "Today's date is $date."
Write-Output "Today is the day $name began a PowerShell programming journey."

Deze code is slechts één mogelijke oplossing. Uw code kan er anders uitzien. U hebt echter de code geschreven, u moet de gewenste uitvoer hebben gebruikt Read-Host en Write-Output produceren.

Today's date is 10/05/2023.
Today is the day Chase began a PowerShell programming journey.

Als u bent geslaagd, gefeliciteerd! Ga door naar de kennistest in de volgende les.

Belangrijk

Als u problemen ondervindt bij het voltooien van deze uitdaging, is het misschien een goed idee om de vorige lessen te bekijken voordat u doorgaat. Alle nieuwe ideeën die in andere modules worden besproken, zijn afhankelijk van uw begrip van de ideeën die in deze module zijn gepresenteerd.