Kenniscontrole

Voltooid

Gebruik de volgende vragen om te controleren wat u in deze module hebt geleerd.

1.

Wanneer u een jokertekenovereenkomst uitvoert in een filter voor een CIM-cmdlet (Common Information Model) of Windows Management Instrumentation (WMI), welk teken wordt gebruikt als jokerteken?

2.

Met welke cmdlet kunt u een DCOM-verbinding maken om query's uit te voeren op CIM-objecten vanaf een externe computer?