Samenvatting

Voltooid

In deze module worden beveiligingsbewaking en -governance beschreven met Microsoft Defender voor Cloud en de bijbehorende gebruiksscenario's, Azure-beleid, Microsoft Defender for Identity en beveiligingsprocedures met betrekking tot de hulpprogramma's.

U hebt geleerd hoe u de voordelen en het gebruik kunt beschrijven van:

  • Configureer Microsoft Defender voor Cloud.
  • Inzicht in Azure-beleid.
  • Initiatieven, resourcevergrendelingen en Azure Blueprints beschrijven.
  • Werken met Microsoft Defender for Identity.

Meer informatie