Inleiding

Voltooid

In deze module wordt beschreven hoe u kennis deelt binnen teams, Azure DevOps Wiki's en integratie met Azure Boards.

Leerdoelen

Na het voltooien van deze module kunnen studenten en professionals het volgende doen:

  • Kennis delen met ontwikkelteams.
  • Werken met Azure DevOps Wiki's.
  • Integreren met Azure Boards.

Vereisten

  • Inzicht in wat DevOps is en wat de concepten zijn.
  • Bekendheid met principes voor versiebeheer is handig, maar is niet nodig.
  • Gunstig om ervaring te hebben in een organisatie die software levert.