De principes van duurzame software-engineering

Beginner
Ontwikkelaar
Beheerder
Oplossingsarchitect
Student
DevOps Engineer
Data Scientist
Data Engineer
Databasebeheerder
AI Edge-technicus
AI-engineer
Technologiebeheerder
Azure
.NET
Microsoft Power Platform

Duurzame software-engineering is een discipline die momenteel in opkomst is en raakvlakken heeft met klimaatwetenschappen, software, hardware, elektriciteitsmarkten en het ontwerpen van datacentra. De principes van duurzame software-engineering vormen een basisset met competenties die nodig zijn om duurzame softwaretoepassingen te definiëren, te bouwen en uit te voeren.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • De acht principes van duurzame software-engineering identificeren
  • De twee filosofieën van duurzame software-engineering begrijpen

Vereisten

  • Bekend raken met algemene computingconcepten