De principes van duurzame software-engineering

Beginner
Developer
Administrator
Solution Architect
Student
DevOps Engineer
Data Scientist
Data Engineer
Database Administrator
AI Edge Engineer
AI Engineer
Technology Manager
Azure
.NET
Microsoft Power Platform

Duurzame software-engineering is een discipline die momenteel in opkomst is en raakvlakken heeft met klimaatwetenschappen, software, hardware, elektriciteitsmarkten en het ontwerpen van datacentra. De principes van duurzame software-engineering vormen een basisset met competenties die nodig zijn om duurzame softwaretoepassingen te definiëren, te bouwen en uit te voeren.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • Identificeer de zes principes van Duurzame Software Engineering.
  • Begrijp de twee filosofieën van Duurzame Software Engineering.

Vereisten

  • Bekendheid met algemene computingconcepten