Principe 1: Koolstof

Voltooid

Groen zijn betekent verschillende dingen voor verschillende mensen, en dat is een uitdaging als het gaat om communicatie en het bepalen voor wat moet worden geoptimaliseerd. Voor duurzame software-engineering richten we ons op koolstof. Daarom luidt het eerste principe van duurzame software-engineering: toepassingen bouwen die koolstofefficiënt zijn.

Wat is koolstof?

Broeikasgassen vormen als het ware een deken om de aarde, waardoor de temperatuur stijgt. Dit is een natuurlijk fenomeen. Maar door menselijke activiteiten gaat klimaatverandering veel sneller dan waarop dieren en planten zich kunnen aanpassen. Het is nog steeds een open vraag hoe de menselijke maatschappij zich zal aanpassen.

Er zijn talloze verschillende broeikasgassen. De meest voorkomende GHG die door menselijke activiteit wordt uitgezonden, is kooldioxide (CO2). We maken berekeningen beter behapbaar door alle broeikasgascijfers te normaliseren naar het koolstofdioxide-equivalent (CO2eq). Eén ton methaan heeft bijvoorbeeld hetzelfde opwarmingseffect als circa 25 ton CO2, dus we normaliseren dit naar 25 ton CO2eq. We kunnen het zelfs nog verder afkorten tot alleen koolstof. Deze term wordt vaak gebruikt om naar alle broeikasgassen te verwijzen.

Doelstelling: nettokoolstofuitstoot naar nul

Het doel van het VN-IPCC en overeengekomen en geratificeerd door 195 staten in de Klimaatovereenkomst van Parijs is het verminderen van koolstofvervuiling, zodat de temperatuurstijging in 2100 met 2100 wordt gestabiliseerd in vergelijking met pre-industriële niveaus.

De temperatuurstijging op aarde hangt af van de totale hoeveelheid koolstof in de atmosfeer, niet de snelheid waarmee we de koolstof uitstoten. Om de snelheid waarmee de temperatuur stijgt volledig een halt toe te roepen, moeten we stoppen met het toevoegen van koolstof aan de atmosfeer of een netto-uitstoot van nul bereiken.

Een netto-uitstoot van nul betekent dat voor elke gram koolstof die we uitstoten ook één gram wegnemen, zodat de totale koolstofmassa in de atmosfeer gelijk blijft.

We kunnen dit alleen bereiken door onze koolstofuitstoot per direct te verlagen tot een reductie van 45% in 2030 en een netto-uitstoot van nul te bereiken tegen 2050.

Verspil geen koolstof

We zullen altijd koolstof uitstoten via onze activiteiten; ons doel is dat we voor elke gram koolstof die we in de atmosfeer uitstoten, ervoor zorgen dat we de meeste waarde ervan extraheren.

Koolstofefficiënt zijn betekent dat de hoeveelheid koolstofuitstoot per arbeidseenheid moet worden geminimaliseerd.

De rol die wij in de engineeringsector spelen bij de klimaatoplossing is het bouwen van toepassingen die koolstofefficiënt zijn. Koolstofefficiënt zijn draait om het bouwen van toepassingen die u en uw gebruikers dezelfde waarde bieden, maar minder koolstof uitstoten.