Eenvoudige visualisaties maken en aanpassen

Voltooid

In deze les wordt uitgelegd hoe u nieuwe staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en treemaps maakt en hoe u deze elementen aan uw rapporten kunt aanpassen.

Hier volgen twee manieren om een nieuwe visualisatie maken in Power BI Desktop:

  • Sleep veldnamen van het deelvenster Velden naar het rapportcanvas. Standaard wordt uw visualisatie weergegeven als een tabel met gegevens.

    Sleep het veld Land naar het canvas om een visual te maken.

  • Selecteer in het deelvenster Visualisaties het type visualisatie dat u wilt maken. Bij deze methode is de standaardvisualisatie een lege tijdelijke aanduiding die lijkt op het type visual dat u hebt geselecteerd.

    Schermopname van een visual die is geselecteerd in het deelvenster Visualisaties.

Na het maken van uw diagram, kaart of grafiek kunt u gegevensvelden naar het onderste gedeelte van het deelvenster Visualisatie slepen om uw visual te bouwen en te organiseren. De beschikbare velden veranderen op basis van het type visualisatie dat u hebt geselecteerd. Bij het slepen en neerzetten van gegevensvelden wordt uw visualisatie automatisch bijgewerkt met de wijzigingen.

Schermopname van de opties van Visualisaties.

U kunt het formaat van uw visual wijzigen door deze te selecteren en vervolgens de grepen naar binnen of buiten te slepen. U kunt uw visualisatie ook verplaatsen naar een andere plek op het canvas door deze te selecteren en vervolgens naar de gewenste positie te slepen. Als u een visualtype wilt converteren naar een ander visualtype, selecteert u de visual die u wilt wijzigen en selecteert u een andere visual in het deelvenster Visualisatie. In Power BI wordt geprobeerd de geselecteerde velden zo nauwkeurig mogelijk te converteren naar het nieuwe visualtype.

Wanneer u delen van uw visual aanwijst, wordt er knopinfo weergegeven met details over dat segment, zoals labels en een totaal.

Selecteer het penseelpictogram in het deelvenster Visualisaties om cosmetische wijzigingen aan te brengen in uw visual. Voorbeelden van cosmetische wijzigingen zijn achtergrond, uitlijning, titeltekst en gegevenskleuren.

Schermopname van het opmaakdeelvenster van Visualisaties.

De beschikbare opties voor cosmetische wijzigingen in uw visual variëren op basis van het type visual dat u hebt geselecteerd.

Notitie

Over het algemeen worden visuals gebruikt om twee of meer verschillende waarden te vergelijken. Soms wilt u bij het bouwen van rapporten echter slechts één metrisch gegeven bijhouden in de tijd. Zie Radiale-meterdiagrammen in Power BI voor meer informatie.

Combinatiegrafieken maken

Met Combinatiegrafieken kunt u efficiënt meerdere metingen met verschillende schalen weergeven in één visualisatie.

Misschien wilt u twee metingen met verschillende schalen visualiseren, zoals opbrengst en eenheden. Gebruik een combinatiegrafiek om een lijn- en een staafdiagram met verschillende as-schalen weer te geven. Power BI ondersteunt standaard veel verschillende typen combinatiegrafieken. Als u de onderstaande afbeelding wilt weergeven, klikt u op het lijndiagram en het gegroepeerde kolomdiagram in het deelvenster Visualisaties

Afbeelding van een lijn- en staafdiagram gecombineerd in dezelfde visual.

U kunt elke kolom splitsen per categorie door een categorie naar het veld Kolomreeks te slepen. Wanneer u dit doet, wordt elke balk proportioneel gekleurd op basis van de waarden in elke categorie.