Matrices en tabellen

Voltooid

U kunt Power BI Desktop gebruiken om grafische en tabellaire visuals te maken.

Video: Tabellen maken

Als u numerieke gegevens in een tabel hebt, zoals opbrengst, wordt er onderaan een totaal weergegeven. U kunt handmatig sorteren op elke kolom door de kolomkop te selecteren om de oplopende of aflopende volgorde te wisselen. Als een kolom niet breed genoeg is om alle inhoud weer te geven, selecteert en sleept u de kolomkop om deze te verbreden.

In het deelvenster Visualisaties bepaalt u met de volgorde van de velden in de bucket Waarden de volgorde waarin ze in uw tabel worden weergegeven.

Schermopname van de manier waarop waarden in het deelvenster Visualisatie overeenkomen met de volgorde van velden in een tabel.

Een matrix is vergelijkbaar met een tabel, maar heeft verschillende categoriekoppen in de kolommen en rijen. Net als bij tabellen krijgen numerieke gegevens automatisch totalen aan de onderkant en rechterkant van de matrix.

Afbeelding van de knop Matrix in het deelvenster Visualisaties en de resulterende matrix.

Er zijn veel cosmetische opties beschikbaar voor matrices, zoals automatisch het formaat van kolommen aanpassen, schakelen tussen rij- en kolomtotalen en kleuren instellen.