Containers beheren in Azure

Beginner
Administrator
Azure
Azure Container Instances
Azure Container Registry

Azure Container Instances is de snelste en eenvoudigste manier om containers uit te voeren in Azure. In dit leertraject leert u hoe u containers maakt en beheert en hoe u ACI gebruikt om een flexibele schaling te bieden voor Kubernetes.

Vereisten

Geen

Modules in dit leertraject

Beschrijf de voordelen van het gebruik van Docker-containers als een containerisatieplatform. De infrastructuur van het Docker-platform bespreken.

Verpak een webtoepassing zodat deze als een Docker-installatiekopie kan worden geïmplementeerd en vanuit een Azure-containerinstantie kan worden uitgevoerd.

Azure Container Registry is een beheerde service voor Docker-registers gebaseerd op de open source Docker Registry 2.0. Container Registry is privé, wordt gehost in Azure en stelt u in staat installatiekopieën te maken, op te slaan en te beheren voor alle typen containerimplementaties. Meer informatie over het maken en opslaan van containerinstallatiekopieën met Azure Container Registry.

Meer informatie over het uitvoeren van container-apps met behulp van Docker-containers met Azure Container Instances (ACI).

Een Docker-installatiekopie maken en bewaren in een opslagplaats in Azure Container Registry. Azure App Service gebruiken om een webtoepassing op basis van de Docker-installatiekopie te implementeren. Continue implementatie voor de web-app configureren met behulp van een webhook die op wijzigingen in de Docker-installatiekopie controleert.

Bepaal de typen bedrijfsproblemen die u met behulp van Kubernetes kunt oplossen. Beschrijf de voordelen van containerindeling met functies zoals implementatiebeheer, automatische updates en zelfherstel.

Bepaal de typen zakelijke problemen die met behulp van Azure Kubernetes Service kunnen worden opgelost. Beschrijf de voordelen van containerindeling met functies zoals implementatiebeheer, automatische updates en zelfherstel.