Basisprincipes van Microsoft Intune

Beginner
Administrator
Microsoft Endpoint Manager

Dit leertraject helpt u inzicht te krijgen in het beheren en beveiligen van de gegevens, apparaten en apps van uw organisatie. In de eerste module worden de producten en services beschreven die Microsoft Intune omvatten, evenals de waarde die elk biedt. U krijgt informatie over de Intune-omgeving en de ondersteunde platforms, zoals iOS, Windows en Android. Als onderdeel van het beheren van apparaten begrijpt u beveiligingsregels, nalevingsbeleid en toegangsrechten. Voor app-beheer leert u hoe apps kunnen worden toegewezen, beheerd en beveiligd. U leert ook hoe u apps configureert, app-gegevens beveiligt, app-beleidstoewijzingen beheert en app-beveiligingsregels implementeert.

Er zijn verschillende voordelen van het gebruik van Microsoft Intune voor uw organisatie. Deze voordelen worden uitgelegd, waaronder hoe Microsoft Intune de beveiliging en productiviteit verhoogt, flexibiliteit biedt en uw investering maximaliseert.

Als u dit leertraject hebt voltooid, beschikt u over:

 • Meer informatie over wat eindpunten zijn en wat Microsoft Intune voor u en uw organisatie kan doen.
 • Meer informatie over de verschillende producten, services en mogelijkheden die Microsoft Intune omvatten.
 • Inzicht in overwegingen met betrekking tot het beheer van eindpunten waarin de eindpuntomgeving en beschikbare platforms een rol spelen.
 • Leert u hoe u de apparaten, apps en gegevens van uw organisatie kunt beheren en beschermen.
 • U krijgt inzicht in de wijze waarop de apparaten van uw organisatie kunnen worden ingericht.
 • Apparaatbeveiliging configureren en beheren.
 • Meer informatie over de verschillende typen inschrijvingsmethoden die beschikbaar zijn met Microsoft Intune.
 • Inzicht in de levenscyclus van apparaat- en app-beheer.
 • Begrijpen hoe de apps van uw organisatie kunnen worden geconfigureerd en beveiligd.
 • Inzicht krijgen in de wijze waarop vertrouwde gebruikers toegang hebben tot de resources van de organisatie op vertrouwde apparaten via vertrouwde apps.
 • Kennis waarmee u nalevingsproblemen voor eindpunten kunt analyseren en oplossen.
 • Inzicht in de voordelen van het gebruik van Microsoft Intune.

Vereisten

 • Bekendheid met de basisconcepten van apparaten
 • Bekendheid met beveiligings- en cloudconcepten

Modules in dit leertraject

Microsoft Intune is uw strategische infrastructuur voor het beheren en beveiligen van de apparaten, apps en gegevens van uw organisatie. Bovendien helpt Microsoft Intune ervoor te zorgen dat uw eindgebruikers de beste ervaring hebben voor productiviteit. In deze module worden eindpunten uitgelegd die u moet beveiligen, evenals de producten en services die Microsoft Intune omvatten.

In deze module vindt u informatie over het beveiligen van apparaten, apps en gegevens. Daarnaast begrijpt u de eindpuntomgeving en de ondersteunde platforms die beschikbaar zijn met Microsoft Intune.

Als onderdeel van apparaatbeheer helpt Intune u bij het beveiligen van apparaatgegevens, het beheren van beleidstoewijzingen, het garanderen van de juiste toegang tot apparaten, het implementeren van apparaatbeveiligingsregels en het oplossen van nalevingsproblemen.

Als onderdeel van toepassingsbeheer helpt Microsoft Intune u bij het configureren van apps, het beveiligen van app-gegevens, het beheren van app-beleidstoewijzingen en het implementeren van app-beveiligingsregels.

Microsoft Intune gebruikt groepen om beleidsregels toe te wijzen, zoals beleid voor voorwaardelijke toegang en eindpuntbeveiligingsbeleid. Met voorwaardelijke toegang zorgt u ervoor dat alleen vertrouwde gebruikers toegang hebben tot de resources van de organisatie op vertrouwde apparaten via vertrouwde apps.

Microsoft Intune biedt veel methoden voor het analyseren, oplossen en oplossen van nalevingsproblemen. In deze module leert u meer over zaken als tenantstatus, statusdashboards, portals voor probleemoplossing, rapporten en meer.

Meer informatie over de voordelen van Microsoft Intune, waaronder hoe het de beveiliging en productiviteit verhoogt, flexibiliteit biedt en uw investering maximaliseert.