Toepassingsworkloads en -gegevens migreren naar Azure

Gevorderd
Beheerder
Data Engineer
Oplossingsarchitect
Azure
SQL Database

Bepaal een migratiemethode voor on-premises workloads en databases en bereid deze resources voor op migratie naar Microsoft Azure. Migreer on-premises workloads en relationele gegevens op basis van Hyper-V naar de cloud met behulp van Azure Migrate.

Vereisten

  • Kennis van cloud- en traditionele architectuurconcepten
  • Kennis van netwerken, compute- en databasesystemen
  • Vertrouwd met de concepten van virtualisatie zoals VM's, virtuele netwerken en virtuele harde schijven
  • In staat om cloudidentiteiten te beheren met Azure Active Directory
  • Basiskennis van relationele gegevens
  • Basiskennis van SQL Server
  • Basiskennis van Azure SQL Database

Modules in dit leertraject

Minimaliseer de tijd en resources die nodig zijn om uw on-premises omgeving naar Azure te migreren. Evalueer uw huidige systemen met Azure Migrate en migreer ze met Azure Migrate en Azure Database Migration Service.

Kies een migratiemethode zonder agent. Maak een Azure Migrate-project, schakel Azure AD machtigingen in, bereid de on-premises omgeving voor en implementeer het Azure Migrate-apparaat. Uw on-premises workloads zijn nu klaar voor de daadwerkelijke migratie.

Schakel VM's in voor replicatie door de Hyper-V-host(s) te registreren bij het Azure Migrate-project. Configureer Hyper-V-VM's voor replicatie, monitor en voer een testfailover uit. Nadat de migratie is voltooid, moeten de gemigreerde VM's beveiligingscontroles hebben toegevoegd.

Plan en implementeer de migratie van relationele gegevens van SQL Server naar Azure SQL Database. Selecteer de juiste migratiestrategie voor uw database en gebruik vervolgens Data Migration Assistant om de evaluatie en de migratie uit te voeren.