Gegevens voorbereiden voor analyse

Gevorderd
Gegevensanalist
Power BI

U gaat Power Query ontdekken terwijl u leert om gegevens te extraheren uit verschillende gegevensbronnen en kiest een opslagmodel en verbindingstype. U leert hoe u gegevens profileert, opschoont en laad in Power BI om de modellering van uw gegevens voor te bereiden.

Dit leertraject kan u helpen bij de voorbereiding voor de certificering Microsoft Certified: Data Analyst Associate.

Vereisten

Geen

Modules in dit leertraject

U leert hoe u gegevens ophaalt uit een groot aantal gegevensbronnen, waaronder Microsoft Excel, relationele databases en NoSQL-gegevensopslag. U leert ook hoe u de prestaties verbetert tijdens het ophalen van gegevens.

Power Query bevat een grote hoeveelheid functies die u helpen bij het opschonen en voorbereiden van uw gegevens voor analyse. U leert hoe u een complex model vereenvoudigt, gegevenstypen wijzigt, objecten een andere naam geeft en gegevens draait. U leert ook hoe u kolommen kunt profileren zodat u weet welke kolommen de waardevolle gegevens bevatten die u zoekt voor een diepgaande analyse.