Delen via


Kan Dynamics 365 oplossing niet importeren of een app installeren vanwege de grootte van webresources

Dit artikel biedt een oplossing voor een probleem waarbij u geen Dynamics 365 oplossing kunt importeren of een app kunt installeren vanwege de grootte van de webresource.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Online
Origineel KB-nummer: 4499713

Symptomen

Wanneer u probeert een Dynamics 365-oplossing te importeren of een app te installeren, mislukt het importeren/installeren. Als u een oplossing importeert vanuit de Dynamics 365 webtoepassing, ziet u mogelijk een verwijzing naar foutcode 8004f114. Als u een app installeert vanuit het beheercentrum, ziet u mogelijk alleen een bericht dat aangeeft dat de installatie is mislukt.

Oorzaak

Als u de limiet voor de grootte van bijlagen in Systeeminstellingen hebt gewijzigd zodat deze kleiner is dan de standaardwaarde van 5 MB, waardoor het importeren van de oplossing kan mislukken als deze een webresource bevat die groter is dan de limiet die u hebt geconfigureerd.

Oplossing

Volg deze stappen om dit probleem op te lossen:

  1. Als gebruiker met de beveiligingsrol Systeembeheerder opent u de Dynamics 365 webtoepassing, navigeert u naar Instellingen en selecteert u vervolgens Beheer.
  2. Selecteer Systeeminstellingen en selecteer vervolgens het tabblad Email.
  3. Zoek de sectie Met de titel Maximale bestandsgrootte instellen voor bijlagen om de optie Maximale bestandsgrootte te vinden.
  4. Als de huidige instelling lager is dan de standaardlimiet van 5.120 kb, wijzigt u de waarde in 5.120 en selecteert u OK.
  5. Probeer de oplossing opnieuw te importeren.