Share via


Fout 'Objectverwijzing is niet ingesteld op een exemplaar van een object' wanneer u een rapport genereert in Microsoft Management Reporter 2012

Dit artikel bevat oplossingen voor de objectverwijzing die niet is ingesteld op een exemplaar van een objectfout die optreedt wanneer u een rapport maakt in Microsoft Management Reporter 2012.

Van toepassing op: Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL 2011
Origineel KB-nummer: 2976908

Symptomen

Wanneer u een rapport genereert met Microsoft Management Reporter 2012 (MR 2012), wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Objectverwijzing is niet ingesteld op een exemplaar van een object

Als u problemen met management reporter 2012-rapporten wilt oplossen, gaat u naar de Windows-Logboeken voor meer informatie over de fout. De Logboeken vindt u in Configuratiescherm onder Systeembeheer. Selecteer in Logboeken Windows-logboeken en selecteer vervolgens Toepassing. Zoek onder de kolom Bron naar Management Reporter Report Designer of Management Reporter 2012 Services. Clientfouten zijn te vinden op het werkstation en MR-servicefouten zijn te vinden op de MR-server. Mogelijk moet u de Logboeken op een of beide plaatsen controleren.

Hier volgt een lijst met fouten die worden ontvangen wanneer de rapportfout optreedt en de mogelijke bijbehorende fouten in Logboeken. Zoek uw fout in de lijst en gebruik de juiste secties Oorzaak\Oplossing.

Logboeken berichten:

Microsoft.Dynamics.Performance.Reporting.Engine.Server.WorksheetLinkAdapter.PopulateReportCellFromWorksheet(String workSheetName, ExcelWorkbook workBook, RowCriterion reportRowCriteria, ValueColumn reportValueColumn, WorksheetModifierType offset)

Zie Oorzaak 1.

Microsoft.Dynamics.Performance.Reporting.Engine.Server.ReportCalculator.ColumnCalculateOneRowAllColumns(ValueRow rowDetail)

Zie Oorzaak 2.

Oorzaak 1

De Excel-koppeling in de rijdefinitie bevat een onjuiste verwijzing. Zie Resolutie 1.

Oorzaak 2

Overzichtsniveau van structuur heeft een masker in de kolom Dimensie. Zie Resolutie 2.

Oplossing 1

Controleer in de rijdefinitie de Excel-koppelingen en controleer of deze niet verwijzen naar een CALC-kolom. De rijdefinitie heeft bijvoorbeeld een verwijzing naar @WKS(B=B2, C=C2). In de kolomdefinitie is kolom C een opgemaakt als een CALC-kolom. Excel-gegevens kunnen niet in een CALC-kolom worden geplaatst.

Oplossing 2

Verwijder in de structuurdefinitie eventuele dimensiebeperkingen uit de kolom Dimensie op overzichtsniveau.