Veelgestelde vragen over Windows 7 ESU

In dit artikel worden de veelgestelde vragen over de uitgebreide beveiligingsupdates voor Windows 7 beschreven.

Dit artikel is bedoeld voor gebruik door ondersteuningsmedewerkers en IT-professionals. Als u informatie zoekt voor thuisgebruikers, raadpleegt u dat de ondersteuning voor Windows 7 is beëindigd op 14 januari 2020.

Van toepassing op:   Windows 7 Service Pack 1
Origineel KB-nummer:   4527878

Algemene gegevens

Wat omvat Windows 7 ESU?

Windows 7 Extended Security Updates (ESU) bevat beveiligingsupdates voor kritieke en belangrijke problemen, zoals gedefinieerd door Microsoft Security Response Center (MSRC) voor maximaal drie jaar na 14 januari 2020. Na 14 januari 2020 ontvangt de computer geen beveiligingsupdates meer als windows 7 op uw pc wordt uitgevoerd en u uitgebreide beveiliging niet hebt gekocht Updates.

Notitie

Er is geen ESU-aanbieding of een uitbreiding van de ondersteuning voor Office 2010.

Welke edities van Windows 7 komen in aanmerking voor ESU?

ESU is beschikbaar voor Windows 7 Professional en Windows 7 Enterprise.

Wanneer is de ESU-aanbieding beschikbaar?

ESU is sinds 1 april 2019 beschikbaar in het Volume Licensing Service Center (VLSC) en vanaf maandag 2 december 2019 van Cloud Solution Providers (CSP's).

Waar vind ik meer informatie over het kopen en installeren van Windows 7 ESU in jaar 2?

Het proces voor het kopen en installeren van ESU in jaar 2 is identiek aan het proces voor jaar 1. Zie jaar twee van uitgebreide beveiliging Updates voor Windows 7 en Windows Server 2008 voor meer informatie.

Komen Windows 7 Embedded-producten in aanmerking voor Windows 7 ESU?

Als u Windows 7 ESU voor Windows 7 Embedded-producten wilt verkrijgen, moet u een EPSO-ondersteuningscontract (Ecosystem Partner Servicing Offering) hebben. U kunt Embedded ESU niet aanschaffen via volumelicenties. Einddatums voor uitgebreide ondersteuning voor Windows 7 Embedded variëren per editie. Ga voor meer informatie naar de volgende MSDN-website:

Directe aanvragen voor ESU voor Windows Server 2008 R2 voor embedded systemen en SQL Server 2008 R2 voor ingesloten systemen naar de oorspronkelijke fabrikant (OEM) van het apparaat.

ESU-aankoop

Is er een deadline voor organisaties om ESU voor Windows 7 aan te schaffen?

Organisaties kunnen ESU op elk gewenst moment aanschaffen gedurende de drie jaar dat de aanbieding beschikbaar is (2020, 2021 en 2022). Als een organisatie ESU voor het eerst in jaar twee of jaar drie wacht en aanschaft, moeten ze ook betalen voor de voorgaande jaren. Dit komt doordat de beveiligingsupdates die worden aangeboden onder het ESU-programma cumulatief zijn.

Hoewel organisaties ESU op elk gewenst moment kunnen aanschaffen, hebben ze sinds 14 januari 2020 geen foutoplossingen of beveiligingsupdates meer ontvangen zonder ESU. Bovendien biedt Microsoft Ondersteuning geen enkele vorm van ondersteuning meer voor deze klanten.

Als een organisatie ESU voor het eerst in jaar 2 of jaar 3 wacht en aanschaft, moeten ze dan ook licenties voor het voorgaande jaar(en) kopen?

Ja. Omdat de updates cumulatief zijn, moeten organisaties voor de voorgaande jaren betalen als ze Windows 7 ESU voor het eerst in jaar twee of jaar drie aanschaffen. Dat wil dat klanten dekking hebben gekocht voor jaar 1 van ESU om jaar 2 te kunnen kopen, en dekking voor jaar 2 om jaar 3 te kunnen kopen. Klanten kunnen dekking voor voorgaande jaren kopen op hetzelfde moment dat ze dekking kopen voor een huidige periode. Het is niet nodig om binnen die dekkingsperiode een bepaalde dekkingsperiode te kopen.

Hoe werkt de ESU-aankooptransactie voor CSP-partners?

CSP-partners kunnen Windows 7 ESU-aanbiedingen vinden in de aankoopervaring van het Partnercentrum, op de prijslijst met abonnementssoftware onder Software. Zie Windows 7 ESU aanschaffen via een cloudoplossingsprovider voor specifieke instructies voor het aanschaffen van ESU via partnercentrum.

Als een klant Windows 7 ESU 2021 via CSP koopt en van gedachten verandert over de ESU-aankoop, gelden er dan beperkingen voor het retourneren?

Ja. Windows 7 ESU 2021-retouren via CSP kunnen alleen worden verwerkt nadat de dekkingsperiode jaar 2 ingaat op 13 januari 2021. Na 13 januari 2021 kunnen CSP-partners restituties aanvragen voor ESU-aankopen.

Hoe kunnen EDU-klanten Windows 7 ESU kopen?

Klanten die eigenaar zijn van Windows 7 for Education (EDU) kunnen de commerciële ESU-aanbieding kopen bij CSP's.

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie over prijzen en bestellen voor Windows 7 ESU?

VL-klanten: Neem contact op met uw accountteam ce voor prijs- en bestelgegevens die zijn afgestemd op specifieke klantscenario's.

Klanten die geïnteresseerd zijn in het kopen van Windows 7 ESU in CSP, moeten contact opnemen met een CSP-partner. U vindt een gekwalificeerde partner op deze site.

Wat is de SKU die wordt aangeroepen in CSP?

De SKU 'Windows 7 Extended Security Updates 2020' is beschikbaar in de CSP-prijslijst.

Wordt Windows 7 ESU automatisch verlengd voor jaar twee?

Nee. Windows 7 ESU wordt beschikbaar gesteld als een afzonderlijke SKU voor elk van de jaren waarin het wordt aangeboden (2020, 2021 en 2022). Om de ESU-dekking voort te zetten, moeten klanten de SKU voor elk jaar afzonderlijk aanschaffen.

Bovendien moeten klanten de Year 1-SKU aanschaffen om Jaar 2 SKU te installeren. Installatie en activering van de Year one SKU is niet vereist.

Wat zijn de dekkingsdatums voor de drie Windows 7 ESU-SKU's?

 • Uitgebreide windows 7-beveiliging Updates 2020: 14 januari 2020 - 12 januari 2021
 • Uitgebreide beveiliging van Windows 7 Updates 2021: 13 januari 2021 - 11 januari 2022
 • Uitgebreide beveiliging van Windows 7 Updates 2022: 12 januari 2022 - 10 januari 2023

Zie Lifecycle FAQ-Extended Security Updates voor meer informatie.

Is er een minimale aankoopvereiste voor Windows 7 ESU?

Nee. Er zijn geen minimale aankoopvereisten voor Windows 7 ESU.

Is Software Assurance (SA) vereist om te profiteren van ESU?

Nee. VL-klanten met abonnementslicenties voor Windows Enterprise SA of Windows Enterprise E3 ontvangen echter voordelige prijzen.
Zijn er plannen om een afzonderlijke Windows 7 ESU SKU uit te brengen voor CSP-klanten met actieve Software Assurance?

Nee.

Hoe werken licenties voor Windows 7 ESU in virtuele-machineomgevingen?

ESU is gelicentieerd per apparaat. Voor traditionele on-premises of toegewezen VDI (Virtual Desktop Infrastructure) moet elk eindpunt dat toegang heeft tot een VM waarop Windows 7 ESU wordt uitgevoerd, een ESU-licentie hebben. Met andere woorden, het zijn niet de VM's die moeten worden geteld, maar de terminals. Als de klant overstapt naar Azure Virtual Desktop (AVD), wordt ESU zonder extra kosten gedekt voor de volledige dekkingsperiode van drie jaar.

Is ESU beschikbaar via Unified Support?

Nee. ESU is alleen beschikbaar voor aankoop via VL en CSP.

Is ESU beschikbaar via de Microsoft Products & Services Agreement (MPSA)?

Nee. ESU valt buiten het bereik van MPSA.

Ik heb Windows 7 ESU gekocht en deze aankoop staat niet op de factuur voor dezelfde kalendermaand. Waarom doseren?

Als u Windows 7 ESU koopt vóór de generatiedatum van de maandelijkse factuur, wordt de aankoop weergegeven op de factuur van de vorige maand. Deze wordt niet weergegeven op de factuur van de huidige kalendermaand.

Als CSP bijvoorbeeld in maart ESU heeft gekocht vóór 6 maart, wordt de aankoop weergegeven op de factuur van februari.

ESU-dekking

Is deze aanbieding ook van toepassing op Windows XP, Windows Vista of eerdere versies?

Ondersteuning voor Windows XP en Windows Vista is al beëindigd en er is geen verdere ondersteuning beschikbaar. Klanten worden aangemoedigd om over te stappen naar Windows 10 om te profiteren van de nieuwste beveiliging en betrouwbaarheid.

Bevat de Windows 7 ESU updates voor .NET Framework? Zo ja, welke versie?

Ja. Windows 7 ESU bevat ondersteuning voor de versies .NET Framework 4.5.2-4.8 (vanaf januari 2020) en .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1). .NET Framework 4.5.2, 4.6 en 4.6.1 bereiken het einde van de ondersteuning op 26 april 2022. Na deze datum bevat Windows Server 2008 ESU alleen .NET Framework 4.6.2 en .NET Framework 3.5 SP1.

Komen Windows 7 Embedded-producten in aanmerking?

Ja, er is een ESU-programma specifiek voor ingesloten apparaten. Zie ESU voor Windows 7 Embedded voor meer informatie.

Kunnen OEM-klanten van Windows 7 Pro Windows 7 ESU kopen?

Ja.

Virtuele Windows 7-machines die worden gehost in Azure, ontvangen gratis ESU. Hoe worden updates aan deze VM's geleverd?

ESU voor Windows 7-VM's in Azure wordt geleverd met behulp van dezelfde methoden als voor on-premises clients. Raadpleeg de sectie Meer informatie van dit artikel voor meer informatie.

Blijft Microsoft Security Essentials (MSE) mijn computer beveiligen nadat de ondersteuning is beëindigd?

Microsoft Security Essentials (MSE) blijft na 14 januari 2020 handtekeningupdates ontvangen. Het MSE-platform wordt echter niet meer bijgewerkt. Meer informatie over Bookings

Worden System Center Endpoint Protection (SCEP) Virus Definition-updates voor Windows 7 gedekt door ESU?

SCEP-definitie- en engine-updates blijven voor Windows 7, ongeacht de ESU-status, volgens het respectieve levenscyclusbeleid voor de vermelde SCEP-versies.

 • Alle in-support versies van SCEP bieden antispyware- en antivirusupdates op versie 4.10.209.
 • SCEP Current Branch is het enige EndPoint Protection-product dat AV-updates biedt (tot januari 2023) nadat de 2012-versie in juli 2022 is beëindigd.

Is technische ondersteuning inbegrepen?

Nee. Klanten die rechtstreeks bij Microsoft kopen (bijvoorbeeld VL-klanten of directe CSP-partners) kunnen een actief ondersteuningscontract, zoals Software Assurance of Premier of Unified Support, gebruiken om hulp te vragen bij Windows 7. Partners kunnen ook hun partnerondersteuningsplannen gebruiken om hulp te vragen voor Windows 7.

Kunnen klanten na de einddatum van de ondersteuning on-premises technische ondersteuning voor Windows 7 krijgen als ze geen ESU kopen?

Nee. Als klanten Windows 7 hebben en geen ESU kopen, kunnen ze geen ondersteuningstickets voor Windows 7 registreren, zelfs niet als ze ondersteuningsplannen hebben.

Kan een organisatie die ESU aanschaft de Unified- of Premier Support-overeenkomsten gebruiken om ondersteuningsincidenten in te dienen?

Ja. Organisaties die VL gebruiken om ESU aan te schaffen, kunnen ondersteuningsincidenten indienen met behulp van elke Microsoft Ondersteuning-aanbieding, waaronder Unified en Premier Support.

Kunnen klanten hun Premier/Unified-contracten gebruiken om contact op te nemen met ondersteuning als ze ESU hebben gekocht bij een CSP-partner?

Nee. CSP-klanten moeten hun partners gebruiken voor technische ondersteuning of een abonnement voor betalen per incident aanschaffen via Microsoft Professional-ondersteuning.

Kunnen partners ondersteuningsincidenten indienen voor hun klanten?

Ja. Directe CSP-partners kunnen hun bestaande partnerondersteuningsplannen gebruiken om hulp te vragen voor Windows 7 ESU als de klant ESU heeft gekocht. Resellers moeten samenwerken met hun indirecte CSP-partners om hulp te vragen voor Vragen over Windows 7 met betrekking tot apparaten die worden gedekt door ESU.

Meld u aan met het beheerdersaccount van uw organisatie om uw tenant-id te admin.microsoft.com vinden. Selecteer in de linkerbovenhoek van de portal het pictogram voor het startprogramma voor apps en selecteer vervolgens Beheer. Als u de tegel Beheer niet ziet, beschikt u niet over de juiste machtigingen voor toegang tot het beheercentrum voor uw organisatie. Doorgaans heeft de netwerkbeheerder of IT-beheerder van uw organisatie deze machtigingen.

Hoe hebben ESU-klanten recht op ondersteuning? Kunnen ze online tickets indienen met behulp van Microsoft Ondersteuning of Services Hub?

Alle ESU-klanten moeten Microsoft Ondersteuning bellen om een aanvraag voor een technisch ondersteuningsincident te kunnen indienen. Premier- en Unified-klanten kunnen het juiste nummer vinden om te bellen binnen Services Hub. Niet-Premier- en Unified-klanten kunnen het juiste nummer vinden om te bellen op de pagina met telefoonnummers van global customer service .

Hoe weet een Microsoft Ondersteuning-agent wie ESU heeft gekocht?

We blijven ons inzetten om het validatieproces volledig te automatiseren. Als een klant ESU heeft gekocht als onderdeel van zijn of haar Enterprise Agreement, kan een agent de aankoop verifiëren door het Enterprise Agreement nummer van de klant of de volledige naam van de klant te vragen. Om het overeenkomstnummer te vinden, kan een klant zich aanmelden bij volumelicentieservicecentrum en naar licentieoverzicht > gaan. Normaal gesproken worden in het licentieoverzicht onlangs gekochte licenties weergegeven binnen 24 uur nadat Microsoft een klantorder van een Microsoft-partner heeft ontvangen.

Welk type reactie moeten klanten verwachten als ze een probleem tegenkomen waarvoor een nieuwe functie is vereist?

Er worden geen nieuwe productverbeteringen aangebracht voor Windows 7. ESU helpt Windows 7-apparaten gedurende een beperkte tijd veilig te houden en helpt klanten bij de overgang naar een ondersteunde versie van Windows. Als een onderzoek naar een probleem van een klant vaststelt dat een productverbetering in een recente release (zoals Windows 10) het probleem oplost, wordt Microsoft Ondersteuning aanbevolen dat de klanten upgraden naar de meest recente release.

Helpt Microsoft bij het oplossen van problemen die niet zijn gerelateerd aan een uitgebreide beveiligingsupdate nadat klanten ESU hebben gekocht?

Omdat de ondersteuning voor Windows 7 is beëindigd, wil Microsoft klanten helpen bij het upgraden naar een ondersteunde versie van Windows of migreren naar de cloud. We bieden best-effort-ondersteuning voor het oplossen van problemen voor klanten die Windows 7 ESU kopen.

Welk type reactie moeten klanten verwachten wanneer ze ondersteuning vragen voor een product dat wordt gedekt door ESU?

Voor VL-klanten en directe CSP-partners die Premier Support-plannen hebben, zijn de verwachtingen als volgt.

Ondersteuningsverwachtingen voor uitgebreide beveiligingsupdates

Valt Internet Explorer 11 onder Windows 7 ESU?

Ja. Internet Explorer 11 ontvangt zo nodig beveiligingsupdates via Windows 7 ESU.

Wanneer worden beveiligingsupdates geleverd voor klanten die Windows 7 ESU hebben gekocht?

Beveiligingsupdates voor Windows 7 worden op de tweede dinsdag van elke maand uitgebracht voor ESU-klanten. Als er in een bepaalde maand geen essentiële of belangrijke updates voor Windows 7 zijn (zoals voorgeschreven door het Microsoft Security Response Center), zijn er geen ESU-updates in die updatecyclus. Als een beveiligingsupdate buiten de cyclus noodzakelijk wordt geacht, ontvangen Windows 7 ESU-klanten de update buiten de normale maandelijkse frequentie.

Is er een voorafgaande melding van beveiligingsupdates voor Windows 7 ESU?

Nee. Er is op dit moment geen voorafgaande melding van beveiligingsupdates voor Windows 7 ESU. U kunt echter details bekijken van eerdere updates op Windows 7 SP1 en Windows Server 2008 R2 SP1 updategeschiedenis.

Waar vind ik meer informatie over de specifieke beveiligingsupdates die zijn uitgegeven voor Windows 7 ESU?

Een volledige lijst met updates voor Windows 7 SP1, inclusief ESU-updates, is beschikbaar in de updategeschiedenis van Windows 7 SP1 en Windows Server 2008 R2 SP1.

ESU-implementatie

Zijn er vereisten voor het implementeren van ESU?

Ja. Voordat een klant ESU implementeert, moet deze het ophalen van uitgebreide beveiliging Updates voor in aanmerking komende Windows-apparaten lezen. Dit bericht bevat gedetailleerde uitleg van alle vereisten en gedetailleerde instructies voor implementatie.

Hoe kunnen organisaties de Windows 7 ESU MAK-sleutel installeren en activeren?

Voor instructies voor het installeren en activeren van de Windows 7 ESU Multiple Activation Key (MAK) en meer informatie over de aankoop raadpleegt u Uitgebreide beveiliging verkrijgen Updates voor in aanmerking komende Windows-apparaten.

Zie het volgende artikel voor meer informatie over het installeren en activeren van Windows 7 ESU MAK-sleutels op meerdere apparaten in een on-premises Active Directory-domein:

Activeer Windows 7 ESU's op meerdere apparaten met een MAK.

Notitie

Als u MAK-sleutels installeert, kunt u ESU ontvangen. De huidige productactiveringssleutel (bijvoorbeeld OEM, KMS) wordt niet vervangen en het systeem wordt ook niet opnieuw geactiveerd. Organisaties moeten een nieuwe MAK-sleutel installeren voor elk jaar dat ze ESU implementeren.

Moet ik de WINDOWS 7 ESU Year 1 MAK-sleutel verwijderen om de sleutel Year 2 te installeren?

Nee. Er hoeft niets te worden gedaan met de jaar 1-sleutel om de year 2-sleutel te installeren. Het installatieproces voor jaar 2 is identiek aan jaar 1 (zie de vorige vraag hierboven).

Kunnen Windows 7 ESU Year 1-updates na 12 januari 2021 op een apparaat worden toegepast als de year 1-sleutel op het apparaat is geïnstalleerd?

Ja, updates kunnen op elk gewenst moment worden geïnstalleerd. Hierdoor kunt u uw bestaande patchimplementatieproces behouden wanneer de year 1-sleutel op een apparaat wordt geïnstalleerd en geactiveerd. Hetzelfde geldt voor jaar 2 en jaar 3. Zie Wat zijn de dekkingsdatums voor de drie Windows 7 ESU-SKU's voor meer informatie.

Waarom zijn de ESU-licentievoorbereidingspakketten nodig?

Het licentievoorbereidingspakket voor uitgebreide beveiliging Updates (ESU) (Extended Security Updates (ESU) licensing preparation package for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1 and Extended Security Updates (ESU) Licensing Preparation Package for Windows Server 2008 SP2 ) voldoen aan de vereisten voor de activeringservaring die we hebben geïdentificeerd tijdens het testen en evalueren met behulp van een grote populatie preview-klanten. Op 11 februari 2020 hebben we de ESU-licentievoorbereidingspakketten geïntroduceerd voor:

 • bieden een consistente gebruikerservaring in de toekomst
 • het aantal pakketinstallaties minimaliseren
 • de algehele onderbreking van de klant verminderen

Hoe levert Microsoft ESU voor organisaties die aankopen doen via volumelicenties (VL)?

Een organisatie die gebruikmaakt van volumelicenties (VL) voor het beheren van on-premises implementaties, kan VL gebruiken om ESU te implementeren op de gedekte apparaten. Wanneer een organisatie Windows 7 ESU koopt, biedt Microsoft een MAK-sleutel in de VLSC. Deze MAK-sleutel is onafhankelijk van de Windows 7-activeringssleutel en heeft geen invloed op de bestaande implementatie van kms-besturingssysteemactivering (Key Management Server).

Beheerders hebben toegang tot de sleutel in VLSC door Licentierelatiesamenvatting > > [Licentie-id] > Productcodes te selecteren.

Notitie

In dit pad verwijst [Licentie-id] naar de licentie-id van de organisatie.

De productcodelijst bevat de ESU-sleutel, met de naam Windows 7 Ext Security Year 1 MAK. Organisaties kunnen de nieuwe MAK-sleutel en eventuele vereiste updates voor onderhoudsstacks implementeren op de toepasselijke apparaten en vervolgens hun gebruikelijke update- en onderhoudsstrategie voortzetten om ESU te implementeren met behulp van Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) of welke oplossing voor updatebeheer de organisatie ook kiest. Het is ook het proces dat organisaties moeten volgen om Azure Stack bij te werken. Zie de veelgestelde vragen over VLSC-productcodes voor meer informatie over het gebruik van MAK voor VL-klanten.

Moeten organisaties een nieuwe MAK-sleutel hebben voor elk van de drie jaar dat ESU beschikbaar is?

Ja. Organisaties moeten voor elk van de drie jaar nieuwe sleutels kopen, installeren en activeren.

Hoe kan ik bepalen wanneer mijn ESU-sleutel verloopt?

De jaarlijkse ESU MAK-sleutels verlopen niet. Ze schakelen het apparaat echter niet in om updates te installeren buiten het opgegeven tijdsbestek. Een apparaat met een ESU MAK-sleutel voor jaar 1 kan bijvoorbeeld updates blijven installeren die beschikbaar zijn gesteld tijdens jaar 1, zelfs nadat het tijdsbestek jaar 1 is verstreken. Maar er worden in jaar 2 geen verdere updates meer ontvangen.

Hoe wordt de extra activering van ESU beheerd als een organisatie Windows 7 opnieuw moet installeren?

 • Organisaties die ESU via een partner aanschaffen, moeten naar de partner gaan om extra activeringen te ontvangen.
 • Organisaties die ESU via VLSC hebben aangeschaft, moeten een VLSC-ondersteuningsaanvraag openen om deze aanvraag in te dienen.

Welke leveringsopties zijn beschikbaar voor uitgebreide beveiliging Updates?

ESU wordt geleverd via alle gebruikelijke updateleveringskanalen, waaronder:

 • Configuration Manager (current branch, versie 1910 of later)
 • Windows Update:
 • Windows Server Update Service (WSUS)
 • Microsoft Update-catalogus

De update is geprogrammeerd om te zoeken naar de MAK-activering op het eindpunt en wordt alleen op deze systemen geïnstalleerd samen met de MAK-sleutel. Meer informatie over uitgebreide beveiliging Updates en Configuration Manager.

Notitie

De ESU-licentievoorbereidingspakketten (Extended Security Updates (ESU) Licensing Preparation Package voor Windows 7 SP1 en Windows Server 2008 R2 SP1 en Extended Security Updates (ESU) Licensing Preparation Package voor Windows Server 2008 SP2) zijn beschikbaar via alle eerder genoemde kanalen, met uitzondering van Windows Update.

Is offline onderhoud beschikbaar voor installatiekopieën van besturingssystemen die worden gedekt door ESU?

Nee. Voor de ESU voor Windows 7 en Windows Server 2008 is online onderhoud vereist (met behulp van de controlemodus om installatiekopieën te wijzigen).

ESU-updates worden niet ondersteund in de offline onderhoudsmodus. Het toepassen van ESU in de offline onderhoudsmodus genereert een fout en updates mislukken.

Hoe kan een klant leren hoeveel activeringen er nog over zijn op de ESU MAK-sleutel?

Klanten kunnen de resterende activeringen voor een MAK-sleutel bepalen met behulp van de Hulpprogramma voor volumeactivering (VAMT):

 1. Start het VAMT.
 2. Selecteer in het navigatiedeelvenster het knooppunt Productcodes .
 3. Zoek in het middelste deelvenster de mak-toets voor de ESU-invoegtoepassing. Het resterende activeringsaantal wordt weergegeven in de kolom Resterend activeringsaantal .

Kan VAMT worden uitgevoerd op een virtuele client?

Ja.

Als VAMT wordt uitgevoerd op een virtuele client voor windows 7 ESU-implementatie, moet de VAMT-host-VM actief blijven na het activeren van alle Windows 7-clients of kan deze buiten gebruik worden gesteld?

De VAMT-host-VM kan buiten gebruik worden gesteld nadat alle Windows 7 ESU-clients zijn geactiveerd.

Wordt het aantal activeringen dat beschikbaar is met behulp van een ESU MAK-sleutel beperkt?

Ja. Het aantal activeringen dat beschikbaar is, is afhankelijk van het aantal licenties dat de klant heeft gekocht en ook van de voorwaarden van de specifieke licentieovereenkomst van die klant.

Het aantal activeringen dat wordt weergegeven in VLSC is kleiner dan het aantal dat onze organisatie heeft aangeschaft. Hoe kan ik het juiste nummer aanvragen?

 1. Selecteer Contact opnemen op de startpagina van VLSC.
 2. Selecteer uw regio en selecteer vervolgens Ondersteuningswebformulier in de sectie Contactgegevens .
 3. Vul in het formulier de vereiste gegevens in.

Als een organisatie extra activeringen van ESU nodig heeft (bijvoorbeeld als ze Windows 7 opnieuw moeten installeren of een apparaat opnieuw moeten maken), hoe worden deze extra activeringen dan beheerd?

Organisaties die ESU aanschaffen via volumelicenties moeten aanvullende activeringen aanvragen via de VLSC:

 1. Selecteer Contact opnemen op de startpagina van VLSC.
 2. Selecteer uw regio en selecteer vervolgens Ondersteuningswebformulier in de sectie Contactgegevens .
 3. Vul in het formulier de vereiste gegevens in.

De meeste organisaties die ESU via CSP aanschaffen, hoeven geen extra activeringen aan te vragen. Voor uitzonderlijke scenario's waarin extra activeringen zijn vereist, moeten partners het Partnercentrum gebruiken om een ondersteuningsaanvraag te openen.

Kunnen klanten Windows 7 ESU activeren via een telefoon?

Hoe u ESU voor Windows Embedded 7 Standard kunt krijgen

Komen Windows 7 Embedded-producten in aanmerking voor ESU?

Ja, er is een ESU-programma specifiek voor ingesloten apparaten. Dit programma omvat:

De ESU voor Windows 7 Embedded bevat ook Windows Server 2008 R2 voor Embedded-systemen en Microsoft SQL Server 2008 R2 voor embedded systemen. Alle ingesloten ESU-aanvragen doorsturen naar de oem (original equipment manufacturer) van het apparaat.

Waar kan ik meer informatie over MAPI via HTTP vinden?

Neem contact op met uw OEM voor alle vragen over Windows 7 Embedded ESU.

Waarom is ESU voor Windows Embedded Standard 7 niet beschikbaar via CSP of volumelicenties?

Windows Embedded Standard 7 is een alleen-ingesloten besturingssysteem en is exclusief beschikbaar bij OEM's.

Hoeveel kost ESU voor Windows Embedded Standard 7?

Neem contact op met uw OEM voor ESU-prijzen.

Worden de apparaten van mijn klant met Windows Embedded Standard 7 na 13 oktober 2020 niet meer beveiligd?

Wanneer beveiligingsupdates beschikbaar zijn, brengt Microsoft deze maandelijks uit, op de tweede dinsdag van elke maand. Als er tussen 14 oktober 2020 en 9 november 2020 geen essentiële of belangrijke updates zijn uitgebracht, hebben deze apparaten de meest recente beveiligingsupdates van Microsoft. Wanneer de beveiligingsupdates van 10 november 2020 echter worden uitgebracht, worden apparaten met WES niet beveiligd en is er een beveiligingsrisico.

Hoe worden essentiële en belangrijke updates gedefinieerd?

Ga naar het Microsoft Security Response Center (MSRC) voor meer informatie over beoordelingen van beveiligingsupdates: https://aka.ms/msrc_ratings.