Licenties toewijzen

Voordat een gebruiker een cloud-pc kan gebruiken, moet u een Windows 365 licentie toewijzen aan die gebruiker. U kunt de licenties toewijzen met een van deze methoden:

Windows 365 Frontline

Dit artikel is niet van toepassing op Windows 365 Frontline. Windows 365 Frontline licenties worden rechtstreeks beheerd in inrichtingsbeleid bij het toewijzen van gebruikers in een doelgroep Microsoft Entra.

Volgende stappen

Maak een Azure-netwerkverbinding.