Apparaatconfiguratie voor cloud-pc's

Nadat een cloud-pc is ingericht, kunt u deze beheren zoals elk ander Windows-apparaat in Microsoft Intune. U kunt apparaatconfiguratieprofielen maken om verschillende instellingen in en uit te schakelen in Windows.

Volgende stappen

Zie Functies en instellingen toepassen op uw apparaten met behulp van apparaatprofielen in de documentatie over Microsoft Intune voor meer informatie.