Een inrichtingsbeleid gebruiken om een standaardweergavetaal in te stellen op cloud-pc's

Als u ervoor wilt zorgen dat de juiste taalpakketten beschikbaar zijn op de cloud-pc bij de eerste aanmelding, kunt u een inrichtingsbeleid configureren:

  • Maak een inrichtingsbeleid en kies het pakket Taal & Regio onder Configuratie. Er zijn 38 Windows-taalpakketten beschikbaar voor Windows 365. Windows 365 gebruikt automatisch de standaard externe toetsenbordindeling voor het taalpakket.

Alle cloud-pc's die met dit beleid zijn ingericht, hebben het gekozen taalpakket bij de eerste aanmeldingservaring.

U kunt ook het inrichtingsbeleid bewerken om de configuratie taal & regio te wijzigen. Nadat u het beleid hebt opgeslagen en de bijbehorende cloud-pc's opnieuw hebt opgegeven, bevindt het gekozen taalpakket zich op de cloud-pc's.

Volgende stappen

Vereiste URL's voor taalpakketten