Gedragscode en Richtlijnen voor Microsoft Standard-gebeurtenissen

Gedragscode

De missie van Microsoft is om iedereen en elke organisatie op de planeet in staat te stellen meer te bereiken. Dit omvat alle Microsoft-evenementen en -bijeenkomsten, waaronder op digitale platforms, waar we een respectvolle, vriendelijke, leuke en inclusieve ervaring willen creëren voor alle deelnemers.

We verwachten dat alle deelnemers aan digitale evenementen de principes van deze gedragscode handhaven, die betrekking hebben op het belangrijkste digitale evenement en alle gerelateerde activiteiten. We tolereren geen verstorend of respectloos gedrag, berichten, afbeeldingen of interacties van een partijdeelnemer, in welke vorm dan ook, op elk aspect van het programma, inclusief zakelijke en sociale activiteiten, ongeacht de locatie. Microsoft tolereert geen intimidatie of discriminatie op basis van leeftijd, afkomst, kleur, genderidentiteit of expressie, nationale oorsprong, fysieke of mentale handicap, religie, seksuele geaardheid of een ander kenmerk dat wordt beschermd door toepasselijke lokale wetten, voorschriften en verordeningen.

Fotografie, video of opname van sessie-inhoud of presentaties in elke indeling die wordt gedeeld in sociale kanalen, is verboden. We moedigen iedereen aan om te helpen bij het creëren van een gastvrij en veilig milieu. Meld eventuele problemen, lastigvallend gedrag, verdachte of verstorende activiteiten voor hotline voor bedrijfsgedrag (1-877-320-MSFT ofbuscond@microsoft.com). Microsoft behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment op elk gewenst moment toegang te weigeren aan of te verwijderen uit Mixed Reality Dev Days.