Dokumentacja dotycząca tożsamości zarządzanych usługi Azure AD dla zasobów platformy Azure

Dowiedz się, jak używać tożsamości zarządzanych w usłudze Azure AD.

Tożsamości zarządzane — informacje

Omówienie

Konfigurowanie tożsamości zarządzanych na maszynach wirtualnych platformy Azure

Przewodnik z instrukcjami

Korzystanie z tożsamości zarządzanych na maszynach wirtualnych

Przewodnik z instrukcjami

Przypisywanie dostępu tożsamości zarządzanej do innego zasobu platformy Azure

Przewodnik z instrukcjami