Jak długo Azure AD przechowywać dane raportowania?

W tym artykule przedstawiono zasady przechowywania danych dla różnych raportów aktywności w usłudze Azure Active Directory (Azure AD).

Kiedy Azure AD rozpocząć zbieranie danych?

Azure AD Edition Początek kolekcji
Azure AD — wersja Premium P1 Azure AD — wersja Premium P2 Po zarejestrowaniu się w celu uzyskania subskrypcji
Usługa Azure AD — warstwa Bezpłatna Przy pierwszym otwarciu usługi Azure Active Directory lub użyciu interfejsów API raportowania

Kiedy dane aktywności są dostępne w Azure Portal?

  • Natychmiast — jeśli już pracujesz z raportami w Azure Portal.
  • W ciągu 2 godzin — jeśli nie włączono raportowania w Azure Portal.

Jak szybko mogę zobaczyć dane działań po uzyskaniu licencji Premium?

Jeśli masz już dane dotyczące działań z bezpłatną licencją, możesz je natychmiast zobaczyć po uaktualnieniu. Jeśli nie masz żadnych danych, po uaktualnieniu do licencji Premium może upłynąć do trzech dni.


Kiedy Azure AD rozpocząć zbieranie danych sygnału zabezpieczeń?

W przypadku sygnałów zabezpieczeń proces zbierania rozpoczyna się po wyrażeniu zgody na korzystanie z Centrum ochrony tożsamości.


Jak długo są przechowywane dane w usłudze Azure AD?

Raporty dotyczące działań

Raport Usługa Azure AD — warstwa Bezpłatna Usługa Azure AD — wersja Premium P1 Usługa Azure AD — wersja Premium P2
Dzienniki inspekcji Siedem dni 30 dni 30 dni
Logowania Siedem dni 30 dni 30 dni
Użycie usługi Azure AD MFA 30 dni 30 dni 30 dni

Dane inspekcji i aktywności logowania można przechowywać dłużej niż domyślny okres przechowywania opisany powyżej, rozsyłając je do konta usługi Azure Storage przy użyciu usługi Azure Monitor. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Archiwizowanie dzienników Azure AD na koncie usługi Azure Storage.

Sygnały zabezpieczeń

Raport Usługa Azure AD — warstwa Bezpłatna Usługa Azure AD — wersja Premium P1 Usługa Azure AD — wersja Premium P2
Ryzykowni użytkownicy Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Ryzykowne logowania 7 dni 30 dni 90 dni

Uwaga

Ryzykowni użytkownicy nie zostaną usunięci, dopóki ryzyko nie zostanie skorygowane.


Czy mogę wyświetlić dane z ostatniego miesiąca po otrzymaniu licencji Azure AD Premium?

Nie, nie można. Platforma Azure przechowuje do siedmiu dni danych aktywności za bezpłatną wersję. Po przełączeniu z wersji bezpłatnej na wersję Premium możesz zobaczyć maksymalnie 7 dni danych.