Dokumentacja platformy Azure platformy Spring Cloud

Spring to platforma aplikacji typu open source opracowana przez oprogramowanie VMware, która zapewnia uproszczone, modułowe podejście do tworzenia aplikacji Java. Zawartość tej witryny internetowej pokazuje, jak opracowywać i wdrażać aplikacje Spring w chmurze.