Wsparcie dla oprogramowania chroniącego przed złośliwym kodem firmy Microsoft dla systemu Windows XP

Pierwotnie opublikowane: 7 kwietnia 2016 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Firma Microsoft ogłosiła, że będzie nadal dostarczać aktualizacje naszych podpisów i silnika ochrony przed złośliwym kodem dla klientów systemu Windows XP do 14 lipca 2015 r. W przypadku przedsiębiorstw dotyczy to systemów System Center Endpoint Protection, Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection i Microsoft Intune działających w systemie Windows XP. W przypadku konsumentów dotyczy to programu Microsoft Security Essentials.

  • Nie zmienia to daty zakończenia pomocy technicznej dla systemu Windows XP. Po zakończeniu wsparcia dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014 r. nie będzie żadnych nowych aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji niedotyczących zabezpieczeń, bezpłatnych ani płatnych opcji asystowanej pomocy technicznej, ani aktualizacji zawartości technicznej online.

  • Kontynuując aktualizację naszych produktów chroniących przed złośliwym kodem dla systemu Windows XP do 14 lipca 2015 r., zapewniamy klientom, którzy nie ukończyli migracji, możliwość identyfikowania, kiedy ich komputery są zagrożone i podejmowania odpowiednich działań.

  • Kontynuacja aktualizacji naszych podpisów i silników ochrony przed złośliwym kodem NIE oznacza, że maszyny z systemem Windows XP są całkowicie bezpieczne.

    • Aktualizacje zabezpieczeń (np. [Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS13-095](https://technet.microsoft.com/security/bulletin/ms13-095)) są aktualizacjami systemu operacyjnego Windows XP, mającymi w celu wykrycie luk w zabezpieczeniach, które mogą zostać wykorzystane przez złośliwe oprogramowanie.
    • Sygnatury chroniące przed złośliwym oprogramowaniem to zestaw cech służących do identyfikacji złośliwego oprogramowania. Aparat wykorzystuje te podpisy, aby ustalić, czy plik jest złośliwy i blokuje wirusa.
    • Aktualizacje chroniące przed złośliwym oprogramowaniem umożliwiają wykrywanie i blokowanie niektórych zagrożeń na komputerach z systemem Windows XP. Należy pamiętać, że ponieważ podstawowa luka w systemie operacyjnym Windows XP nie zostanie załatana nową aktualizacją zabezpieczeń, nowy szczep złośliwego oprogramowania atakujące tę samą lukę może nie zostać wykryty w przyszłości i może być w stanie zainfekować komputer.

Komputery z systemem Windows XP nie powinny być uważane za w pełni chronione, nawet w przypadku sygnatur i aktualizacji aparatu w zakresie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Ważne jest, aby zakończyć migrację do aktualnie obsługiwanego systemu operacyjnego, aby móc otrzymywać regularne aktualizacje zabezpieczeń, chroniące komputer przed złośliwymi atakami. Produkty chroniące przed złośliwym oprogramowaniem mają ograniczoną skuteczność na komputerze, który nie posiada wszystkich aktualizacji zabezpieczeń.