Udostępnij za pośrednictwem


Wsparcie dla systemów Windows Server 2012 i 2012 R2 dobiega końca

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Wsparcie dla systemu Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 dobiegnie końca 10 października 2023 r. Po tej dacie produkty te nie będą już otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji niezwiązynych z zabezpieczeniami, poprawek błędów, pomocy technicznej ani aktualizacji zawartości technicznej online. Jeśli nie możesz przeprowadzić uaktualnienia do następnej wersji, musisz użyć rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń (ESU) przez maksymalnie trzy lata. Rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń są dostępne bezpłatnie na platformie Azure lub muszą być zakupione w przypadku wdrożeń lokalnych. Firma Microsoft dostarcza wytyczne dotyczące zarówno dla rozwiązań w chmurze, jak i lokalnych. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Dokonaj migracji na platformę Azure i otrzymaj do trzech lat bezpłatnych rozszerzonych akutalizacji zabezpieczeń (ESU)

Klienci mogą dokonać migracji aplikacji i baz danych do platformy Azure, dotyczy to m. in. rozwiązania Azure VMware, infrastruktury Azure Stack HCI, maszyn wirtualnych, usługi Dedicated Host, i korzystać z bezpłatnych rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń (ESU) przez trzy lata po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej. Klienci mogą również skorzystać z korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla licencji systemu Windows Server i SQL Server.

Pozostań w środowisku lokalnym przez uaktualnienie do systemu Windows Server 2022 lub zakup rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń (ESU)

Klienci, którzy muszą pozostać w środowisku lokalnym, mogą przeprowadzić uaktualnienie do systemu Windows Server 2022 lub zakupić rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń (ESU) dla systemu Windows Server 2012 — zyskując do trzech lat aktualizacji zabezpieczeń. Aktualizacje ESU będą kontynuowane przez trzy lata, z możliwością corocznego przedłużenia, do 13 października 2026 r. Klienci mogą używać usługi Azure Arc do automatycznego wdrażania zakupionych jednostek ESU w środowisku lokalnym, a także rozszerzyć zabezpieczenia i ład platformy Azure na swoje środowisko.

Przejdź tutaj, aby zapoznać się z dodatkowymi zasobami: